Obsah

Základní škola praktická

Typ: ostatní
Plán nákladů a výnosů 2020, střednědobý výhled 2021 - 2022
Příspěvková organizace: Základní škola praktická
Plán nákladů a výnosů     v Kč
  ROZPOČET ROK 2020 Střednědobý výhled Střednědobý výhled
Rok 2021 Rok 2022
NÁKLADY CELKEM 6 691 204 7 025 764 7 377 052
I. Náklady z činnosti 6 691 204 7 025 764 7 377 052
II. Finanční náklady      
III. Náklady na transfery      
V. Daň z příjmů      
       
VÝNOSY CELKEM 6 691 204 7 025 764 7 377 052
I. Výnosy z činnosti 1 000 1 050 1 103
II. Finanční výnosy      
IV.Výnosy z transferů celkem 6 690 204 7 024 714 7 375 950
v tom příspěvek na provoz - město 544 000 571 200 599 760
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 0
       
Zpracoval: Ing. Václav Dufek    

Vytvořeno: 29. 6. 2020
Poslední aktualizace: 30. 6. 2020 09:55
Autor: Petra Vinklárková