Obsah

Sluníčko Domažlice

Typ: ostatní
Plán nákladů a výnosů 2020, střednědobý výhled 2021 - 2022
Příspěvková organizace: Sluníčko Domažlice
Plán nákladů a výnosů     v Kč
  ROZPOČET ROK 2020 Střednědobý výhled Střednědobý výhled
Rok 2021 Rok 2022
NÁKLADY CELKEM 2 268 020 2 381 421 2 500 492
I. Náklady z činnosti 2 268 020 2 381 421 2 500 492
II. Finanční náklady      
III. Náklady na transfery      
V. Daň z příjmů      
       
VÝNOSY CELKEM 2 268 020 2 381 421 2 500 492
I. Výnosy z činnosti 211 000 221 550 232 628
II. Finanční výnosy      
IV.Výnosy z transferů celkem 2 057 020 2 159 871 2 267 865
v tom příspěvek na provoz - město 457 020 479 871 503 865
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 0
       
Zpracoval: Ing. Václav Dufek    

Vytvořeno: 29. 6. 2020
Poslední aktualizace: 30. 6. 2020 09:54
Autor: Petra Vinklárková