Menu
Město Domažlice
Domažlice

Městské kulturní středisko v Domažlicích - návrh

Plán nákladů a výnosů 2020, střednědobý výhled 2021 - 2022

Příspěvková organizace: Městské kulturní středisko v Domažlicích
Plán nákladů a výnosů     v Kč
  NÁVRH ROK 2020 Střednědobý výhled Střednědobý výhled
Rok 2021 Rok 2022
NÁKLADY CELKEM 19 158 000 20 116 000 21 122 000
I. Náklady z činnosti 18 648 000 19 580 000 20 559 000
II. Finanční náklady 0 0 0
III. Náklady na transfery 510 000 536 000 563 000
V. Daň z příjmů 0 0 0
       
VÝNOSY CELKEM 19 158 000 20 116 000 21 122 000
I. Výnosy z činnosti 9 000 000 9 450 000 9 923 000
II. Finanční výnosy 0 0 0
IV.Výnosy z transferů celkem 10 158 000 10 666 000 11 199 000
v tom příspěvek na provoz - město 9 648 000 10 130 000 10 636 000
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 0
       
Zpracoval: Freiová      
Datum vložení: 2. 1. 2020 10:00
Datum poslední aktualizace: 16. 5. 2022 14:21
Autor: Petra Vinklárková

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)