Obsah

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory - návrh

Typ: ostatní
Plán nákladů a výnosů 2020, střednědobý výhled 2021 - 2022
       
Příspěvková organizace: Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory
Plán nákladů a výnosů     v Kč
  NÁVRH ROK 2020 Střednědobý výhled Střednědobý výhled
Rok 2021 Rok 2022
NÁKLADY CELKEM 60 302 760 63 317 897 66 483 792
I. Náklady z činnosti 60 291 510 63 306 085 66 471 389
II. Finanční náklady 11 250 11 812 12 403
III. Náklady na transfery 0 0 0
V. Daň z příjmů 0 0 0
       
VÝNOSY CELKEM 60 302 760 63 317 897 66 483 792
I. Výnosy z činnosti 32 077 977 33 681 876 35 365 969
II. Finanční výnosy 11 120 11 675 12 260
IV.Výnosy z transferů celkem 28 213 663 29 624 346 31 105 563
v tom příspěvek na provoz - město 7 103 170 7 458 329 78 312 451
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 0
       
Zpracoval: Pivoňková      

Vytvořeno: 2. 1. 2020
Poslední aktualizace: 16. 3. 2020 09:48
Autor: Petra Vinklárková