Menu
Město Domažlice
Domažlice

Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice - návrh

Plán nákladů a výnosů 2020, střednědobý výhled 2021 - 2022

Příspěvková organizace: Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice
Plán nákladů a výnosů     v Kč
  NÁVRH ROK 2020 Střednědobý výhled Střednědobý výhled
Rok 2021 Rok 2022
NÁKLADY CELKEM 7 460 315 7 833 331 8 224 997
I. Náklady z činnosti 6 134 000 6 440 700 6 762 735
II. Finanční náklady      
III. Náklady na transfery 1 326 315 1 392 631 1 462 262
V. Daň z příjmů      
       
VÝNOSY CELKEM 7 460 315 7 833 331 8 224 997
I. Výnosy z činnosti 205 000 215 250 226 013
II. Finanční výnosy      
IV.Výnosy z transferů celkem 7 255 315 7 618 081 7 998 985
v tom příspěvek na provoz - město 5 929 900 6 226 395 6 537 715
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 0
       
Zpracoval: Němeček    
Datum vložení: 2. 1. 2020 10:00
Datum poslední aktualizace: 16. 5. 2022 14:20
Autor: Petra Vinklárková

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)