Obsah

Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Domažlice

Typ: ostatní
Plán nákladů a výnosů 2019, střednědobý výhled 2020 - 2021
       
Příspěvková organizace: Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Domažlice
Plán nákladů a výnosů     v tis. Kč
  ROZPOČET ROK 2019 Střednědobý výhled Střednědobý výhled
Rok 2020 Rok 2021
NÁKLADY CELKEM 18 727 19 663 20 646
I. Náklady z činnosti 18 727 19 663 20 646
II. Finanční náklady 0    
III. Náklady na transfery 0    
V. Daň z příjmů 0    
       
VÝNOSY CELKEM 18 727 19 663 20 646
I. Výnosy z činnosti 1 845 1 937 2 034
II. Finanční výnosy 1 1 1
IV.Výnosy z transferů celkem 16 881 17 725 18 611
v tom příspěvek na provoz - město 383 402 422
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 0
       
Zpracoval: A. Votavová      

Vytvořeno: 26. 6. 2019
Poslední aktualizace: 2. 1. 2020 14:08
Autor: Petra Vinklárková