Obsah

Sluníčko Domažlice

Typ: ostatní
Plán nákladů a výnosů 2019, střednědobý výhled 2020 - 2021
       
Příspěvková organizace: Sluníčko Domažlice
Plán nákladů a výnosů     v tis. Kč
  ROZPOČET ROK 2019 Střednědobý výhled Střednědobý výhled
Rok 2020 Rok 2021
NÁKLADY CELKEM 2 080 2 184 2 293
I. Náklady z činnosti 2 080 2 184 2 293
II. Finanční náklady 0 0 0
III. Náklady na transfery 0 0 0
V. Daň z příjmů 0 0 0
       
VÝNOSY CELKEM 2 080 2 184 2 293
I. Výnosy z činnosti 205 215 226
II. Finanční výnosy 0 0 0
IV.Výnosy z transferů celkem 1 875 1 969 2 067
v tom příspěvek na provoz - město 515 541 568
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 0
       
Zpracoval: Ing. Václav Dufek    

Vytvořeno: 26. 6. 2019
Poslední aktualizace: 27. 6. 2019 08:05
Autor: Petra Vinklárková