Obsah

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory - návrh

Typ: ostatní
Plán nákladů a výnosů 2019, střednědobý výhled 2020 - 2021
       
Příspěvková organizace: Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory
Plán nákladů a výnosů v tis. Kč
  NÁVRH ROK 2019 Střednědobý výhled Střednědobý výhled
Rok 2020 Rok 2021
NÁKLADY CELKEM 60 692 63 727 66 913
I. Náklady z činnosti 60 692 63 727 66 913
II. Finanční náklady 0 0 0
III. Náklady na transfery 0 0 0
V. Daň z příjmů 0 0 0
       
VÝNOSY CELKEM 60 692 63 727 66 913
I. Výnosy z činnosti 32 804 34 445 36 167
II. Finanční výnosy 687 721 757
IV.Výnosy z transferů celkem 23 062 24 215 25 426
v tom příspěvek na provoz - město 4 139 4 346 4 563
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 0
       
Zpracoval: M. Pivoňková

Vytvořeno: 18. 12. 2018
Poslední aktualizace: 31. 12. 2018 07:51
Autor: Petra Vinklárková