Obsah

DTS Domažlice

Typ: ostatní
Plán nákladů a výnosů 2019 , střednědobý výhled 2020 - 2021
Příspěvková organizace: DTS Domažlice
Plán nákladů a výnosů v tisících Kč
  ROZPOČET ROK 2019 Střednědobý výhled Střednědobý výhled
rok 2020 rok 2021
NÁKLADY CELKEM 40633 42665 44798
I. Náklady z činnosti 40633 42665 44798
II. Finanční náklady      
III. Náklady na transfery      
V. Daň z příjmů      
       
VÝNOSY CELKEM 40633 42665 44798
I. Výnosy z činnosti 11735 12322 12938
II. Finanční výnosy      
IV.Výnosy z transferů celkem 28898 30343 31860
v tom příspěvek na provoz - město 28798 30238 31750
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 0
       
Zpracoval:      
Berková Ivana      

Vytvořeno: 26. 6. 2019
Poslední aktualizace: 27. 6. 2019 07:57
Autor: Petra Vinklárková