Obsah

ZŠ a MŠ Msgre B. Staška Domažlice

Typ: ostatní
Plán nákladů a výnosů 2018, střednědobý výhled 2019 - 2020
Příspěvková organizace: Základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace Msgre B. Staška 232 Domažlice
Plán nákladů a výnosů     v tisících Kč
  ROZPOČET ROK 2018 Střednědobý výhled Střednědobý výhled
rok 2019 rok 2020
NÁKLADY CELKEM 43 558 45 736 48 023
I. Náklady z činnosti 43 558 45 736 48 023
II. Finanční náklady 0 0 0
III. Náklady na transfery 0 0 0
V. Daň z příjmů 0 0 0
    0 0
VÝNOSY CELKEM 43 558 45 736 48 023
I. Výnosy z činnosti 1 200 1 260 1 323
II. Finanční výnosy 0 0 0
IV.Výnosy z transferů celkem 42 358 44 476 46 700
v tom příspěvek na provoz - město 3 592 3 772 3 961
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 0
       
Zpracoval: Kladivová Jana    

Vytvořeno: 5. 6. 2018
Poslední aktualizace: 15. 8. 2018 08:08
Autor: Petra Vinklárková