Obsah

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - návrh

Typ: ostatní
Plán nákladů a výnosů
Příspěvková organizace: Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory
Plán nákladů a výnosů      
  NÁVRH ROK 2018 Střednědobý výhled Střednědobý výhled
rok 2019 rok 2020
NÁKLADY CELKEM 37073893 38927587 40873966
I. Náklady z činnosti 37073893 38927587 40873966
II. Finanční náklady 0 0 0
III. Náklady na transfery 0 0 0
V. Daň z příjmů 0 0 0
       
VÝNOSY CELKEM 37073893 38927587 40873966
I. Výnosy z činnosti 20092000 21096600 22151430
II. Finanční výnosy 8000 8400 8820
IV.Výnosy z transferů celkem 16973893 17822587 18713716
v tom příspěvek na provoz - město 2657580 2790459 2929981
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 0
       
Zpracoval: Pivoňková      

Vytvořeno: 27. 12. 2017
Poslední aktualizace: 15. 6. 2021 14:04
Autor: Ing. Alena Kučerová