Obsah

Mateřská škola

Typ: ostatní
Plán nákladů a výnosů 2018, střednědobý výhled 201- 2020
       
Příspěvková organizace: Mateřská škola Domažlice, p.o. Zahradní 471
Plán nákladů a výnosů     v Kč
  ROZPOČET ROK 2018 Střednědobý výhled Střednědobý výhled
rok 2019 rok 2020
NÁKLADY CELKEM 19 819 018 208 099 689 21 850 467
I. Náklady z činnosti 19 819 018 208 099 689 21 850 467
II. Finanční náklady      
III. Náklady na transfery      
V. Daň z příjmů      
       
VÝNOSY CELKEM 19 819 018 208 099 689 21 850 467
I. Výnosy z činnosti      
II. Finanční výnosy      
IV.Výnosy z transferů celkem 19 819 018 208 099 689 21 850 467
v tom příspěvek na provoz - město 2 119 000 2 224 950 2 336 197
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 0
       
Zpracoval: Jana Hendrichová      

Vytvořeno: 5. 6. 2018
Poslední aktualizace: 15. 6. 2021 14:10
Autor: Petra Vinklárková