Menu
Město Domažlice
Domažlice

Pravidla rozpočtového provizoria Města Domažlice na rok 2020

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2020

znak mesta Město Domažlice

Zastupitelstvo města

náměstí Míru 1

344 20 Domažlice

Pravidla rozpočtového provizoria města Domažlice na rok 2020

schváleno usnesením zastupitelstva města č. 469 ze dne 18. 12. 2019

1) Správci organizací jsou oprávněni realizovat pouze rozpočtové výdaje, které jsou nezbytné pro zajištění běžného provozu jimi spravovaných subjektů.

2) Správci organizací nejsou oprávněni realizovat investiční výdaje s výjimkou:

  • investic, které byly zahájeny v souladu se schváleným rozpočtem před 1. lednem 2020 a které vyplývají ze smluvních vztahů mezi městem Domažlice a třetími osobami
  • investice a opravy, uvedené v příloze

3) Správci organizací jsou oprávněni realizovat opravy a údržbu movitého a nemovitého majetku pouze v nezbytně nutném rozsahu a ve výjimečných situacích (havarijní stav, nebezpečí poškození zdraví, nebezpečí vzniku škody na majetku).

4) Kromě výše uvedeného jsou správci organizací oprávněni realizovat rozpočtové výdaje v případě, že vyplývají ze smluvních, či jinak daných závazků města Domažlice vůči třetím osobám.

5) Výše příspěvku na provoz příspěvkové organizace, zřízené městem Domažlice, může činit maximálně jednu čtvrtinu příspěvku schváleného pro rok 2019.

6) Správce organizace Kancelář starosty je oprávněn realizovat výdaje spojené s předfinancováním projektu MPSV - Podpora zařízení péče o děti předškolního věku.

7) Rada města může rozhodovat o poskytování finančních příspěvků do celkové výše 50.000 Kč.

8) Předfinancování výdajů na poskytování sociálních služeb příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, Baldovská 638, Domažlice, hrazených z dotace Plzeňského kraje

9) Komunitní plánování – činnost koordinátora komunitního plánování sociálních služeb

10) Příspěvek Římskokatolické farnosti Domažlice, se sídlem Domažlice, nám. Míru 136, IČ 48342696, ve výši 300.000 Kč na opravu elektroinstalace v kostele Narození Panny Marie v Domažlicích

11) Příspěvek Českému kynologickému svazu ZKO Domažlice ve výši 47.000 Kč na opravu střechy klubovny

12) Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

JUDr. Zdeněk Novák

starosta města Domažlice

Příloha:

  • Seznam - investice a opravy
Datum vložení: 3. 1. 2020 8:00
Datum poslední aktualizace: 13. 4. 2022 18:06
Autor: Petra Vinklárková

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)