Menu
Město Domažlice
Domažlice

Rozpočtové provizorium na rok 2019 - příloha investic a opravy

příloha investice a opravy

Rozpočtové provizorium na rok 2019 

Příloha – investice a opravy

schváleno usnesením zastupitelstva města č. 67 ze dne 19. 12. 2018

 

- Výkupy pozemků

- Výkup pozemku od společnosti LIDL Česká republika v.o.s.

- Koupě ocelových hal v k. ú. Česká Kubice

- Náhrady za zřízení věcných břemen OZ Havlovice

- Rekonstrukce budovy penzionu, Břetislavova č. p. 209

- Domažlice, Chodský hrad, stavební úpravy restaurace na informační centrum vč. vybavení

- Domažlice, rekonstrukce lávky L - 03, u plaveckého bazénu

- Domažlice, rekonstrukce lávky L - 07, Na Osrůvku

- Domažlice, rekonstrukce lávky L -13, U Všech Svatých

- Domažlice, rekonstrukce lávky L - 01, Havlovice - u kuželníku

- Domažlice, rekonstrukce lávky L - 11, U Branky

- Rekonstrukce plynové kotelny NTK - Švabinského 564, Domažlice

- Rekonstrukce plynové kotelny NTk - Zahradní 513, Domažlice

- ZŠ Msgre B. Staška - počítačová učebna

- Knihovna Boženy Němcové - stavební úpravy

- MKS Domažlice - natření jednotek VZT dle požadavku ÚPP

- Oprava elektroinstalace MŠ Poděbradova 53

- Instalace kabelu NN - propojení parkovacího automatu v ulici Msgre B. Staška

- Instalace kabelu NN - propojení zásuvky 380 V u kašny na nám. Míru 61

- Tepelné čerpadlo - vytápění budovy nám. Míru 61

- Chodníky před muzeem J. Jindřicha - rekonstrukce

- Dětské hřiště Paroubkova - nový herní prvek na pružině

- PD cesta baseball

- Muzeum Chodska - změna EPS

- Vojtěchova ulice - rekonstrukce

- Benešova ulice - rekonstrukce

- Ulice Suková - rekonstrukce

- Ulice Sadová - rekonstrukce

- Demolice Čerchov

- Zateplení Domova pro seniory Baldovská - závěrečný audit

- Zateplení Junáka, Zahradní ul.

- Parčík Hruškova ulice

- Bezbariérové úpravy školy Msgre B. Staška

- Údržba běžeckých lyžařských stop

- Pivovar Domažlice

- Rozšíření MKDS - VI. etapa (kamerový systém)

- Suchá nádrž Týnské předměstí

- Suché nádrže u Strážské cesty

- Park na Dolejším předměstí

- Protierozní opatřen rokle

- Terénní úpravy U Jezera

- Poldr P2 Havlovice

- Společné plavání bez hranic

- Výstavba nové MŠ, Petrovická ulice

Datum vložení: 7. 1. 2019 8:00
Datum poslední aktualizace: 2. 1. 2020 13:30
Autor: Petra Vinklárková

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)