Menu
Město Domažlice
Domažlice

Pravidla rozpočtového provizoria Města Domažlice na rok 2019

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019

znak mesta Město Domažlice

Zastupitelstvo města

náměstí Míru 1

344 20 Domažlice

 

Pravidla rozpočtového provizoria města Domažlice na rok 2019

schváleno usnesením zastupitelstva města č. 67 ze dne 19. 12. 2018

 

  1. Správci organizací jsou oprávněni realizovat pouze rozpočtové výdaje, které jsou nezbytné pro zajištění běžného provozu jimi spravovaných subjektů.
  2. Správci organizací nejsou oprávněni realizovat investiční výdaje s výjimkou:
  • investic, které byly zahájeny v souladu se schváleným rozpočtem před 1. lednem 2019 a které vyplývají ze smluvních vztahů mezi městem Domažlice a třetími osobami
  • investice a opravy, uvedené v příloze
  1. Správci organizací jsou oprávněni realizovat opravy a údržbu movitého a nemovitého majetku pouze v nezbytně nutném rozsahu a ve výjimečných situacích (havarijní stav, nebezpečí poškození zdraví, nebezpečí vzniku škody na majetku).
  2. Kromě výše uvedeného jsou správci organizací oprávněni realizovat rozpočtové výdaje v případě, že vyplývají ze smluvních, či jinak daných závazků města Domažlice vůči třetím osobám.
  3. Výše příspěvku na provoz příspěvkové organizace, zřízené městem Domažlice, může činit maximálně jednu čtvrtinu příspěvku schváleného pro rok 2018.
  4. Správce organizace Kancelář starosty je oprávněn realizovat výdaje spojené  s předfinancováním projektu MPSV - Podpora zařízení péče o děti předškolního věku.
  5. Rada města může rozhodovat o poskytování finančních příspěvků do celkové výše 50.000 Kč.
  6. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v.r.

starosta města Domažlice

Datum vložení: 7. 1. 2019 8:00
Datum poslední aktualizace: 3. 1. 2020 8:00
Autor: Petra Vinklárková

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)