Menu
Město Domažlice
Domažlice

119. schůze ze dne 23.02.2022

-

 

U S N E S E N Í

 

ze 119. (mimořádné) schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 23.02.2022

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

4546 - schvaluje předložený program schůze

 

4547 - rozhodla o vyhovění námitkám stěžovatele v souladu s § 245 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, společnosti A SPORT PRODUKT s. r. o., se sídlem Sarajevská 1232/3, Praha 2 – Vinohrady, PSČ 120 00, IČO 45315868 proti zadávacím podmínkám veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce fotbalového hřiště s umělým povrchem“(OSM)

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 23. 2. 2022 16:04
Datum poslední aktualizace: 23. 2. 2022 16:05
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)