Menu
Město Domažlice
Domažlice

89. schůze ze dne 28.04.2021

-

 

U S N E S E N Í

 

z 89. (mimořádné) schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 28.04.2021

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

3493 - schvaluje předložený program schůze

 

3494 - a) schvaluje zadání zakázky společnosti ZEMPRA KL s. r. o., se sídlem V Potokách 17, PSČ 250 68 Husinec, IČ 29013526 za cenu 240.500 Kč bez DPH na drcení stávajícího materiálu uloženého na skládce v Havlovicích (Na Hadrovci) dle předložené cenové nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0246 § 2212 pol. 5171 + 291.005 Kč (drcení asfaltobetonových sutí)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 – 291.005 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3495 - a) schvaluje zadání zakázky organizaci Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace, se sídlem Kopeckého sady 2, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 00228745 na zajištění archeologického dozoru při realizaci demoličních prací s názvem „Čerchov, Malinová hora, Bystřice odstranění objektů bývalé vojenské posádky v k. ú. Pec a Dolní Folmava“ za cenu 5.800 Kč bez DPH dle předložené cenové nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0560 § 2143 pol. 5171 + 7.018 Kč (Demolice Čerchov – archeologický dozor)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 – 7.018 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3496 - a) ruší usnesení č. 3355 a), b) ze dne 16.03.2021

b) ruší veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava oplechování bytových domů – projekt revitalizace“ realizovanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů(OSM)

 

3497 - a) schvaluje nejvýhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na výkon inženýrské činnosti na stavbě s názvem „Bytové domy Domažlice Kasárna II, komunikace a inženýrské sítě – I. etapa“ nabídku společnosti MP technik spol. s r. o., Holýšov, Francouzská 149, PSČ 345 62, IČ 05360889 za cenu 56.000 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb na výkon inženýrské činnosti na stavbě s názvem „Bytové domy Domažlice Kasárna II, komunikace a inženýrské sítě – I. etapa“ se společností MP technik spol. s r. o., Holýšov, Francouzská 149, PSČ 345 62, IČ 05360889 dle předloženého předloženého návrhu

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0462 § 3612 pol. 6121 + 67.760 Kč (TDS – BD Domažlice Kasárna II, komunikace a inženýrské sítě – I. etapa)

org. 0264 § 6409 pol. 9601 - 67.760 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

3498 - a) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem "Realizace interaktivních expozic "POZOR HRANICE" a "Příběh domažlického pivovaru" v Kulturním centru - Pivovar Domažlice“ realizovanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů dle předloženého návrhu

b) jmenuje členy/náhradníky komise pro otevírání nabídek k veřejné zakázce s názvem "Realizace interaktivních expozic "POZOR HRANICE" a "Příběh domažlického pivovaru" v Kulturním centru - Pivovar Domažlice“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve složení: Bc. Šárka Koukolová/Jana Kouříková a Lenka Králová/Ing. Martin Janovec

c) jmenuje členy/náhradníky komise pro hodnocení nabídek k veřejné zakázce s názvem "Realizace interaktivních expozic "POZOR HRANICE" a "Příběh domažlického pivovaru" v Kulturním centru - Pivovar Domažlice“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve složení: JUDr. Zdeněk Novák/Bc. Stanislav Antoš, Ing. arch. Ondřej Bláha/Ing. arch. Petr Sladký, Ing. Ladislav Ptáček/Mgr. et Mgr. Michal Medek, Mgr. Kristýna Pinkrová/Mgr. Radka Kinkorová a Karin Stelzer/MgA. Marcel Fišer

d) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0528 § 3315 pol. 6122 + 11.038.500 Kč (pivovar – realizace expozic)

org. 0528 § 6399 pol. 5362 - 1.915.772 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 9.122.728 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 31.05.2021 OSM

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

 

 

Datum vložení: 29. 4. 2021 15:11
Datum poslední aktualizace: 25. 5. 2021 8:29
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)