Menu
Město Domažlice
Domažlice

60. schůze ze dne 26.06.2020

-

 

U S N E S E N Í

 

 

ze 60. (mimořádné) schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 26.06.2020

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

2172 - schvaluje předložený program schůze

 

2173 schvaluje uzavření Dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo na akci „Dostavba Pivovaru – Kulturní centrum Domažlice“ uzavřené dne 17.05.2018 mezi městem Domažlice a společností Metrostav a. s., se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČ 00014915 dle předloženého návrhu(OSM)

 

2174 schvaluje uzavření Dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo na akci „Dostavba Pivovaru – Kulturní centrum Domažlice“ uzavřené dne 17.05.2018 mezi městem Domažlice a společností Metrostav a. s., se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČ 00014915 dle předloženého návrhu(OSM)

 

2175 - schvaluje Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňského kraje na lince MAD č. 405611 od 01.07.2020(OSM)

 

 

JUDr. Zdeněk Novák, v. r.

starosta města

 

 

Bc. Stanislav Antoš, v. r.

místostarosta města

 

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 29. 6. 2020 14:45
Datum poslední aktualizace: 29. 6. 2020 14:48
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)