Obsah

41. schůze ze dne 23.01.2020

Typ: ostatní
-

 

U S N E S E N Í

 

ze 41. (mimořádné) schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 23.01.2020

 

Rada města v Domažlicích:

 

1585 - schvaluje uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN č. 0201444607 se společností ČEZ Prodej, a. s., se sídlem Duhová 1/425, PSČ 140 53, Praha 4, IČ 27232433 dle předloženého návrhu(OSM)

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 27. 1. 2020
Poslední aktualizace: 27. 1. 2020 10:06
Autor: Hana Pokorná