Obsah

38. schůze ze dne 07.01.2020

Typ: ostatní
-

 

U S N E S E N Í

 

z 38. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 07.01.2020

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

1469 - schvaluje upravený program schůze

 

1470 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" vyřazení ze seznamu nejpotřebnějších žadatelů s tím, že žádost nebude zařazena na konec evidence, ale bude ponechána v současném pořadí jako pasivní

b) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" vyřazení ze seznamu nejpotřebnějších žadatelů s tím, že žádost nebude zařazena na konec evidence, ale bude ponechána v současném pořadí jako pasivní(OSM)

 

1471 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 276/23 (C9), ul. Petrovická, Domažlice, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

1472 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 276/25 (D1), ul. Petrovická, Domažlice, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

1473 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - "kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 115/8, ul. Vojtěchova, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

1474 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - "kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s Čl. III - "kritéria pro výběr žadatelů" do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

c) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 169/3, ul. Školní, Domažlice, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

1475 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - "kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 62/4, ul. náměstí Míru, Domažlice, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

1476 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 258/13, ul. Petrovická, Domažlice, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

1477 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - "kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 204/12, ul. Mánesova, Domažlice, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

1478 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 595/7, ul. Michlova, Domažlice, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

1479 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 169/5, ul. Dukelská, Domažlice, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

1480 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 252/9, ul. 17. listopadu, Domažlice, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

1481 - bere na vědomí žádost společnosti Domažlická nemocnice, a. s. o pronájem 6 bytů v budově č. p. 209 v ulici Břetislavova, Domažlice a nesouhlasí se záměrem pronájmu bytů v budově čp. 209 v ulici Břetislavova v Domažlicích společnosti Domažlická nemocnice, a. s.(OSM)

 

1482 - schvaluje uzavření dodatku č. 17 k nájemní smlouvě ze dne 30.04.2003 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členem Nájemního družstva Domažlice, družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

1483 - schvaluje uzavření dodatku č. 17 k nájemní smlouvě ze dne 30.04.2003 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členem Nájemního družstva Domažlice, družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

1484 - schvaluje uzavření dodatku č. 17 k nájemní smlouvě ze dne 30.04.2003 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členem Nájemního družstva Domažlice, družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

1485 - schvaluje uzavření dodatku č. 17 k nájemní smlouvě ze dne 30.04.2003 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členem Nájemního družstva Domažlice, družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

1486 - schvaluje uzavření dodatku č. 17 k nájemní smlouvě ze dne 30.04.2003 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členem Nájemního družstva Domažlice, družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

1487 - schvaluje uzavření dodatku č. 17 k nájemní smlouvě ze dne 30.04.2003 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členem Nájemního družstva Domažlice, družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

1488 - schvaluje uzavření dodatku č. 17 k nájemní smlouvě ze dne 30.04.2003 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členem Nájemního družstva Domažlice, družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

1489 - schvaluje uzavření dodatku č. 8 k nájemní smlouvě ze dne 18.09.2012 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členem Nájemního družstva Domažlice, družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

1490 - schvaluje uzavření dodatku č. 17 k nájemní smlouvě ze dne 30.04.2003 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členem Nájemního družstva Domažlice, družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

1491 - schvaluje uzavření dodatku č. 17 k nájemní smlouvě ze dne 30.04.2003 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členem Nájemního družstva Domažlice, družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

1492 - schvaluje uzavření dodatku č. 17 k nájemní smlouvě ze dne 30.04.2003 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členem Nájemního družstva Domažlice, družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

1493 - schvaluje uzavření dodatku č. 17 k nájemní smlouvě ze dne 30.04.2003 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členem Nájemního družstva Domažlice, družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

1494 - schvaluje uzavření dodatku č. 17 k nájemní smlouvě ze dne 30.04.2003 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členem Nájemního družstva Domažlice, družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

1495 - schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 08.06.2016 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členem Nájemního družstva Domažlice, družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

1496 - schvaluje uzavření dodatku č. 7 k nájemní smlouvě ze dne 22.11.2013 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členem Nájemního družstva Domažlice, družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

1497 - schvaluje uzavření dodatku č. 19 k nájemní smlouvě ze dne 08.10.2001 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členem Nájemního družstva Domažlice, družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

1498 - schvaluje uzavření dodatku č. 19 k nájemní smlouvě ze dne 08.10.2001 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členem Nájemního družstva Domažlice, družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

1499 - schvaluje uzavření dodatku č. 19 k nájemní smlouvě ze dne 08.10.2001 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členem Nájemního družstva Domažlice, družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

1500 - schvaluje uzavření dodatku č. 19 k nájemní smlouvě ze dne 08.10.2001 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členem Nájemního družstva Domažlice, družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

1501 - schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 13.03.2017 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členem Nájemního družstva Domažlice, družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

1502 - schvaluje uzavření dodatku č. 19 k nájemní smlouvě ze dne 08.10.2001 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členem Nájemního družstva Domažlice, družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

1503 - schvaluje uzavření dodatku č. 19 k nájemní smlouvě ze dne 08.10.2001 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členem Nájemního družstva Domažlice, družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

1504 - schvaluje uzavření dodatku č. 19 k nájemní smlouvě ze dne 08.10.2001 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členem Nájemního družstva Domažlice, družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

1505 - schvaluje uzavření dodatku č. 19 k nájemní smlouvě ze dne 08.10.2001 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členem Nájemního družstva Domažlice, družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

1506 - schvaluje uzavření dodatku č. 19 k nájemní smlouvě ze dne 08.10.2001 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členem Nájemního družstva Domažlice, družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

1507 - schvaluje uzavření dodatku č. 19 k nájemní smlouvě ze dne 08.10.2001 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členem Nájemního družstva Domažlice, družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

1508 - schvaluje uzavření dodatku č. 19 k nájemní smlouvě ze dne 08.10.2001 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členem Nájemního družstva Domažlice, družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

1509 - schvaluje uzavření dodatku č. 19 k nájemní smlouvě ze dne 08.10.2001 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členem Nájemního družstva Domažlice, družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

1510 - schvaluje uzavření dodatku č. 19 k nájemní smlouvě ze dne 08.10.2001 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členem Nájemního družstva Domažlice, družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

1511 - schvaluje uzavření dodatku č. 19 k nájemní smlouvě ze dne 08.10.2001 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členem Nájemního družstva Domažlice, družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

1512 - schvaluje uzavření dodatku č. 19 k nájemní smlouvě ze dne 08.10.2001 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členem Nájemního družstva Domažlice, družstva panem dle předloženého návrhu(OSM)

 

1513 - schvaluje uzavření dodatku č. 20 k nájemní smlouvě ze dne 08.10.2001 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členem Nájemního družstva Domažlice, družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

1514 - schvaluje uzavření dodatku č. 19 k nájemní smlouvě ze dne 08.10.2001 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členem Nájemního družstva Domažlice, družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

1515 - a) schvaluje jízdní řád městské autobusové dopravy v Domažlicích na lince 405001 s platností od 01.01.2020 do 13.06.2020 dle předloženého návrhu

b) schvaluje zachování ceny jízdného pro přepravu osob pro rok 2020 od 01.01.2020 do 13.06.2020 na lince městské autobusové dopravy č. 405001 MAD Domažlice(OSM)

 

1516 - schvaluje záměr pronajmout část nebytových prostor v budově čp. 296, jež je součástí pozemku p. č. st. 3420 v k. ú. Domažlice, vymezenou situačním plánkem a uzavřít dodatek k existující nájemní smlouvě uzavřené dne 31.08.2012 mezi městem Domažlice a MVDr. Lindou Birnerovou, se sídlem Horšovský Týn - Svinná, PSČ 345 25, IČ 75225271, jejíž předmětem je pronájem části nebytových prostor v budově čp. 296, jež je součástí pozemku p. č. st. 3420 a části pozemku p. č. 2404/6, vše v k. ú. Domažlice, kterým bude rozšířen předmět nájmu (o další nově zveřejněnou část nebytových prostor) a zvýšeno nájemné(OSM)

 

1517 - schvaluje záměr pronajmout část nebytových prostor, vymezenou situačním plánkem, v pravém křídle prvního nadzemního podlaží v budově č. p. 117 (bývalá OVS), jež je součástí pozemku p. č. st. 1161/23 v k. ú. Domažlice, v Petrovické ulici v Domažlicích(OSM)

 

1518 - schvaluje uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání veřejných zakázek (nákup dodávek elektřiny/plynu nabízených na komoditních burzách) mezi městem Domažlice a jím založených a zřízených právnických osob a spolky Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice, z. s., IČ 00524123, Wolfs Domažlice, z. s., IČ 69980616 a TJ Havlovice z. s., IČ 48342271 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1519 - schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce s Doc. ak. mal. Zdenkem Hůlou, Kostelec nad Černými Lesy, jejímž předmětem je výpůjčka uměleckého díla Nahoru, na dobu určitou 7 let, dle předloženého návrhu(OSM)

 

1520 - ukládá organizaci DTS Domažlice, příspěvková organizace zajistit realizaci stavby "Revitalizace parčíku v Hruškově ulici v Domažlicích" dle projektové dokumentace vyhotovené Mgr. Vladimírem Ledvinou

Termín splnění: 31.12.2020(OSM)

 

1521 - souhlasí s vydáním povolení k nakládání s povrchovými vodami - k vypouštění odpadních vod do vod povrchových na akci Vypouštění odpadních vod z veřejné kanalizace do vod povrchových, Pasečnice pro obec Pasečnice s tím, že doba platnosti povolení bude omezena do 31.12.2022(OSM)

 

1522 - bere na vědomí uzavření smlouvy o poskytování služeb spočívajících v pravidelném výsypu nádob na tříděný odpad a likvidaci vytříděných složek z komunálního odpadu – sklo, papír a plast z území Města Domažlice a obce Havlovice mezi DTS Domažlice, příspěvkovou organizací a společností EKO-SEPAR, s. r. o., se sídlem Hřbitovní 1214, Nýřany, IČ 47714760 dle předloženého návrhu(OSM)

 

1523 - a) bere na vědomí projektovou dokumentaci stavby „Novostavba RD Domažlice“ vypracovanou společností A.D.S. Rokycany, s. r. o., Smetanova 47, Rokycany, opatřenou datem 10/2019 a konstatuje, že předložená projektová dokumentace je v souladu podmínkami uvedenými v odst. 3 článku II. smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 31.10.2018

b) schvaluje, aby město Domažlice uplatnilo smluvní pokutu v souladu s čl. IV. odst. 6 b) Smlouvy o zřízení práva stavby a Smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 31.10.2018 (OSM)

 

1524 - schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace DTS Domažlice takto:

Účet 518 – ostatní služby - 300.000 Kč

Účet 511 – opravy a udržování + 300.000 Kč

Účet 602 – tržby + 195.000 Kč

Účet 521 – mzdové náklady + 75.000 Kč

Účet 521 – náhrady nemoc + 60.000 Kč

Účet 525,527 – zák.soc.náklady + 42.000 Kč

Účet 558 – pořízení DDHM + 18.000 Kč(OF)

 

1525 - schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Domažlice Msgre B. Staška 232 takto:

Účet 558 – pořízení DDHM - 122.000 Kč

Účet 518 – ostatní služby + 60.000 Kč

Účet 511 – opravy a udržování + 55.000 Kč

Účet 551 – odpisy + 7.000 Kč(OF)

 

1526 - schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice takto:

Účet 521 – spotřeba energie + 5.500 Kč

Účet 551 – odpisy DH + 9.000 Kč

Účet 518 – ostatní služby - 14.500 Kč(OF)

 

1527 - schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace Městské kulturní středisko v Domažlicích takto:

Účet 502 – spotřeba energie + 42.000 Kč

Účet 504 – prodané zboží + 23.000 Kč

Účet 511 – opravy a udržování + 36.000 Kč

Účet 512 – cestovné + 4.000 Kč

Účet 518 – ostatní služby - 72.000 Kč

Účet 64 – ostatní výnosy + 30.000 Kč

Účet 66 – finanční výnosy + 3.000 Kč

 

Účet 518 – služby - akce města - 67.000 Kč

Účet 672 – výnosy - akce města - 67.000 Kč(OF)

 

1528 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0820 § 6310 pol. 5141 + 232.100 Kč (běžné účty – hrazené úroky)

org. 0820 § 6310 pol. 2141 + 117.844 Kč (běžné účty – přijaté úroky)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 114.256 Kč (rozpočtová rezerva)(OF)

 

1529 - schvaluje toto rozpočtové opatření

org. 0222 § 5311 pol. 5171 + 32.100 Kč (městská policie – opravy a udržování)

org. 0222 § 5311 pol. 5134 - 32.100 Kč (městská policie – ošacení)(OF)

 

1530 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0229 § 6171 pol. 5424 + 36.900 Kč (náhrady zaměstnanců v době nemoci)

org. 0229 § 6171 pol. 5011 - 20.000 Kč (platy zaměstnanců v pracovním poměru)

org. 0229 § 6171 pol. 5031 - 12.400 Kč (pojistné na soc. zabezpečení)

org. 0229 § 6171 pol. 5032 - 4.500 Kč (pojistné na zdravotní pojištění)(OF)

 

1531 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0230 § 6171 pol. 6111 - 82.114 Kč (OICT – programové vybavení)

org. 0551 § 5311 pol. 6121 + 82.114 Kč (OICT – městský kamerový systém)(OF)

 

1532 - neschvaluje nabídku společnosti Ing. Evžen Vaněk, Copters CZ, se sídlem Plzeň – Jižní Předměstí, Schwarzova 1821/51, PSČ 301 00, IČ 43328351 na vytvoření videa z Oslav svobody 2019 v Domažlicích za cenu 30.008 Kč vč. DPH dle předloženého návrhu(OKS)

 

1533 - souhlasí s vyřazením majetku dle přeloženého návrhu z evidence majetku Základní školy a mateřská školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizace(OKS)

 

1534 - schvaluje uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování děl VP_2019_161375, uzavíranou mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s., se sídlem Praha 6, Čs. armády 786/20, PSČ 160 56, IČ 63839997, dle předloženého návrhu(OKS)

 

1535 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí příspěvku ve výši 300.000 Kč Římskokatolické farnosti Domažlice, se sídlem Domažlice, nám. Míru 136, PSČ 344 01, IČ 48342696, na opravu elektroinstalace v kostele Narození Panny Marie v Domažlicích

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy č. 201/2020 o poskytnutí účelové dotace ve výši 300.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Římskokatolickou farností Domažlice, se sídlem Domažlice, nám. Míru 136, PSČ 344 01, IČ 48342696, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.03.2020(OKS)

 

1536 - a) schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 47.000 Kč Českému kynologickému svazu ZKO Domažlice – 299, se sídlem Domažlice, Bezděkovské předměstí 645, PSČ 344 01, IČ 65571436, na opravu střechy klubovny

b) schvaluje uzavření Smlouvy č. 202/2020 o poskytnutí účelové dotace ve výši 47.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Českým kynologickým svazem ZKO Domažlice – 299, se sídlem Domažlice, Bezděkovské předměstí 645, PSČ 344 01, IČ 65571436, dle předloženého návrhu(OKS)

 

1537 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0229 § 6112 pol. 5173 – 2.000 Kč (Personální záležitosti – cestovné funkcionáři)

org. 0229 § 6112 pol. 5167 + 2.000 Kč (Personální záležitosti – školení funkcionáři)(OKS)

 

1538 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0220 § 5512 pol. 5132 – 18.100 Kč (JSDHO Domažlice – ochranné pomůcky)

org. 0220 § 5512 pol. 5021 – 2.000 Kč (JSDHO Domažlice – zásahy)
org. 0220 § 5512 pol. 5171 + 1.500 Kč (JSDHO Domažlice – opravy a údržba)

org. 0220 § 5512 pol. 5156 + 15.000 Kč (JSDHO Domažlice – PHM)

org. 0220 § 5512 pol. 5167 + 3.100 Kč (JSDHO Domažlice – školení)

org. 0220 § 5512 pol. 5169 + 500 Kč (JSDHO Domažlice – služby)(OKS)

 

1539 - schvaluje uzavření smlouvy o zajištění svozu směsného odpadu č. 153/020 mezi městem Domažlice, nám. Míru 1, 344 20 Domažlice, IČ 00253316 a DTS Domažlice, příspěvkovou organizací, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice, IČ 73733113 dle předloženého návrhu(OKS)

 

1540 - a) pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice jako opatrovníka v řízení vedeném u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 13 P 74/2019, 4 P a Nc 344/2019 ve věci změny opatrovníka

b) pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice jako opatrovníka v řízení vedeném u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 13 Nc 333/2019, 8 P a Nc 449/2019 ve věci jmenování a odvolání opatrovníka(OSVZ)

 

1541 - a) bere na vědomí zápis z jednání komise pro regeneraci MPR Domažlice a státní památkové péče ze dne 04.11.2019

b) bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 16.12.2019

c) ukládá komisi pro strategický rozvoj, dopravu a bezpečnost připravit návrh dopravního řešení situace na náměstí Míru v Domažlicích, a to jak dopravy v klidu, tak dopravy v pohybu, vedoucí k omezení provozu v této lokalitě

Termín splnění: 30.04.2020(OSM)

 

1542 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc prosinec 2019(MP)

 

1543 - a) souhlasí s postupem řešení reklamované vady – zatékání do objektu BD Kozinova, č. p. 235 a 236 v rámci stavby Revitalizace bytových domů v Domažlicích, ulice Kozinova – č. p. 235 a 236 dle smlouvy o dílo uzavřené 07.06.2018 se společností morez stavební s. r. o.

b) schvaluje zadání zakázky na zajištění znalecké činnosti a vyhotovení znaleckého posudku příčin reklamovaných vad u stavby Revitalizace bytových domů v Domažlicích, ulice Kozinova – č. p. 235 a 236 fyzické osobě podnikající ing. Zdeňku Němcovi, se sídlem Třemošná, PSČ 330 11, IČ 11374977, v rozsahu dle předložené nabídky(OSM)

 

1544 - schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o výpůjčce uzavřené 17.07.2007 mezi městem Domažlice a společností Domažlické městské lesy spol. s r. o., se sídlem Tyršova 611, Domažlice, IČ 26322994, jejíž předmětem bylo užívání sněžného pásového vozidla Snow Rabbit 3, dle předloženého návrhu(OSM)

 

1545 - schvaluje pronájem sněžného pásového vozidla KÄSSBOHRER a sněžného pásového vozidla Snow Rabbit 3 společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., se sídlem U Zimního stadionu 291, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 25241958 za cenu 2.500 Kč ročně a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

1546 - souhlasí v souladu s článkem VI. nájemní smlouvy uzavřené 30.04.2015 mezi městem Domažlice a společností Domažlické městské lesy spol. s r. o., se sídlem Tyršova 611, Domažlice, IČ 26322994 ve znění jejích dodatků s tím, aby část nebytových prostor budovy garáží a skladu, na pozemcích p. č. st. 223, st. 224, vše v k. ú. Dolní Folmava přenechal společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., se sídlem U Zimního stadionu 291, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 25241958 do výpůjčky za účelem parkování sněžného pásového vozidla KÄSSBOHRER ve vlastnictví města Domažlice(OSM)

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

Ing. Radek Wiesner v. r.

místostarosta města

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 13. 1. 2020
Poslední aktualizace: 13. 1. 2020 16:35
Autor: Hana Pokorná