Menu
Město Domažlice
Domažlice

86. schůze ze dne 19. 4. 2017

-

 

 

U S N E S E N Í

 

z 86. (mimořádné) schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 19.04.2017

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

3927 - a) jmenuje konkurzní komisi pro konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Domažlice, příspěvkové organizace, ve složení:

předseda: Bc. Stanislav Antoš

členové: JUDr. Zdeněk Novák, Bc. Vladimíra Soukupová, Mgr. Lenka Pekárová, Anna Bauerová, Bc. Eva Brabcová

b) pověřuje Ing. Hanu Vaňkovou tajemnicí konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Domažlice, příspěvkové organizace

c) schvaluje účast odborníka s hlasem poradním - psychologa - při jednání konkurzní komise pro posuzování uchazečů při konkurzním řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Domažlice, příspěvkové organizace (OKS)

 

3928 - a) ruší zadavatel v souladu s § 127 odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Územní studie veřejných prostranství pro obec Postřekov“ realizovanou dle zákona

b) ruší usnesení č. 3675 b), c), a d) ze dne 14.02.2017

c) rozhodla vyloučit účastníka Ing. arch. Jiřího Makovce, fyzická osoba podnikající, se sídlem Praha 3, Žižkov, Bořivojova 1048/55, PSČ 130 00, IČ 41710177 z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem „Územní studie veřejných prostranství pro obec Postřekov“ zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění(OSM)

 

Ing. Miroslav Mach v. r.

starosta

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 20. 4. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 20. 4. 2017 0:00
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)