Obsah

70. schůze ze dne 28. 5. 2013

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

 

ze 70. schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 28. 5. 2013Rada města v Domažlicích:

4030 - souhlasí s podáním výpovědi z nájmu bytové jednotky č. 140/4 v ul. 28. října, Domažlice z důvodu porušení povinností nájemce dle § 711 Občanského zákoníku v platném znění (OSM)

4031 - schvaluje proplacení vložených investic do bytové jednotky č. 8, v budově č. p. 238, v ulici 17. listopadu v Domažlicích ve výši 30.593,- Kč z hospodářské činnosti města (OSM)

4032 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 12, v budově čp. 115 v ulici Vojtěchova v Domažlicích s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

4033 - schvaluje prohlášení vlastníka bytového domu čp. 65, v Třebnicích, dle předloženého návrhu (OSM)

4034 - schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. A4 v budově čp. 276 v ulici Petrovická v Domažlicích ze dne 27. 6. 2011 dle předloženého návrhu (OSM)

4035 - schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. B6, v budově čp. 276 v ulici Petrovická v Domažlicích ze dne 22. 6. 2011 dle předloženého návrhu (OSM)

4036 - schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. B8, v budově čp. 276 v ulici Petrovická v Domažlicích ze dne 14. 6. 2011 dle předloženého návrhu (OSM)

4037 - schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. B9, v budově čp. 276 v ulici Petrovická v Domažlicích ze dne 22. 6. 2011 dle předloženého návrhu (OSM)

4038 - schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. C6, v budově čp. 276 v ulici Petrovická v Domažlicích ze dne 22. 6. 2011 dle předloženého návrhu (OSM)

4039 - schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě o nájmu bytu č. D2, v budově čp. 276 v ulici Petrovická v Domažlicích ze dne 14. 6. 2011 dle předloženého návrhu (OSM)

4040 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30. 4. 2003 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členem tohoto družstva dle předloženého návrhu( OSM)

4041 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30. 4. 2003 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členem tohoto družstva dle předloženého návrhu (OSM)

4042 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30. 4. 2003 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členem tohoto družstva dle předloženého návrhu (OSM)

4043 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30. 4. 2003 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členem tohoto družstva le předloženého návrhu (OSM)

4044 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30. 4. 2003 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členem tohoto družstva dle předloženého návrhu (OSM)

4045 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30. 4. 2003 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členem tohoto družstva dle předloženého návrhu (OSM)

4046 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30. 4. 2003 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členem tohoto družstva dle předloženého návrhu (OSM)

4047 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30. 4. 2003 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členem tohoto družstva dle předloženého návrhu (OSM)

4048 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30. 4. 2003 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členem tohoto družstva dle předloženého návrhu (OSM)

4049 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30. 4. 2003 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členem tohoto družstva dle předloženého návrhu (OSM)

4050 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30. 4. 2003 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členem tohoto družstva dle předloženého návrhu (OSM)

4051 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30. 4. 2003 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členem tohoto družstva dle předloženého návrhu (OSM)

4052 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30. 4. 2003 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členem Nájemního družstva dle předloženého návrhu (OSM)

4053 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30. 4. 2003 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členem tohoto družstva dle předloženého návrhu (OSM)

4054 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30. 4. 2003 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členem tohoto družstva dle předloženého návrhu (OSM)

4055 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8. 10. 2001 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členem tohoto družstva dle předloženého návrhu (OSM)

4056 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8. 10. 2001 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členem tohoto družstva dle předloženého návrhu (OSM)

4057 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8. 10. 2001 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členem tohoto družstva dle předloženého návrhu (OSM)

4058 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8. 10. 2001 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členem tohoto družstva dle předloženého návrhu (OSM)

4059 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8. 10. 2001 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členem tohoto družstva dle předloženého návrhu (OSM)

4060 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8. 10. 2001 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členem tohoto družstva dle předloženého návrhu (OSM)

4061 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8. 10. 2001 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členem tohoto družstva dle předloženého návrhu (OSM)

4062 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8. 10. 2001 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členem tohoto družstva le předloženého návrhu (OSM)

4063 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8. 10. 2001 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členem tohoto družstva dle předloženého návrh (OSM)

4064 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8. 10. 2001 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členem tohoto družstva dle předloženého návrhu (OSM)

4065 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8. 10. 2001 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členem tohoto družstva dle předloženého návrhu (OSM)

4066 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8. 10. 2001 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členem tohoto družstva dle předloženého návrhu (OSM)

4067 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8. 10. 2001 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členem tohoto družstva dle předloženého návrhu (OSM)

4068 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8. 10. 2001 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členem tohoto družstva dle předloženého návrhu (OSM)

4069 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8. 10. 2001 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členem tohoto družstva dle předloženého návrhu (OSM)

4070 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8. 10. 2001 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členem tohoto družstva dle předloženého návrhu (OSM)

4071 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8. 10. 2001 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členem tohoto družstva dle předloženého návrhu (OSM)

4072 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8. 10. 2001 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členem tohoto družstva dle předloženého návrhu (OSM)

4073 - a) bere na vědomížádost o snížení sazby nájemného za užívání části pozemkové parcely č. 369/1, k.ú. Česká Kubice a souhlasí se snížením sazby nájemné na 10,- Kč/m2 a rok u nezastavěné části pozemku
b) schvaluje záměr pronajmout část pozemkové parcely č. 369/1, k.ú. Česká Kubice, označenou dle geometrického plánu vyhotoveného Irenou Kaufnerovou, Domažlice, č. plánu 349-47/2012 novými parcelními čísly st. 415, st. 416 a 369/7, vše v k.ú. Česká Kubice
c) schvaluje záměr pronajmout část pozemkové parcely č. 369/1, k.ú. Česká Kubice, vymezenou přiloženým situačním plánem
d) ukládá odboru správy majetku oslovit uživatele části pozemkové parcely č. 369/1, k.ú. Česká Kubice (vymezené v předloženém situačním plánku č. 3 a 4) s výzvou k vyklizení těchto částí pozemkové parcely v rozsahu dle předloženého návrhu s termínem do 31. 9. 2013
Termín splnění: 30. 6. 2013 (OSM)

4074 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o průběhu dražby vyhlášené dražební vyhláškou č. N65420 vydanou společností CLANROY a. s., Praha 1, IČ 26426927 a o nabytí vlastnického práva k souboru nemovitostí - budově č. p. 159 na pozemku - stavební parcele č. st. 791 v Domažlicích - Bezděkovské Předměstí, pozemku - stavební parcely č. st. 791 a pozemku - pozemkové parcely č. 3693/5, vše v k.ú. a obci Domažlice městem Domažlice, které se stalo jejich vydražitelem (OSM)

4075 - schvaluje podání žaloby o zaplacení částky 38.580,- Kč s příslušenstvím (zaplacené mu jako úhrada za zřízení věcného břemene podle smlouvy ze dne 5. 9. 2012, k jehož zřízení ale nedošlo) a pověřuje Mgr. Endrštovou, advokátku, k podání této žaloby a zastupováním v soudním řízení
Termín splnění: 31. 7 .2013 (OSM)

4076 - a) souhlasí s udělením výjimky z ustanovení § 25 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v rámci řízení vedeného Městským úřadem, Odborem výstavby a územního plánování, Domažlice pod č. j. MeDO-20977/2013-Sz, spis. zn. OVÚP-3108/2013
b) schvaluje uzavření smlouvy pro provedení stavby „Novostavba RD Havlovice, parc.č. 786“ zahrnující stavbu vodovodní a kanalizační přípojky na pozemkové parcele č. 45/6 k.ú. Havlovice u Domažlic dle přeloženého návrhu (OSM)

4077 - schvaluje, že nájemce Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory, se sídlem Domažlice, Týnské Předměstí, Baldovská 638, PSČ 344 01, IČ 48344958, se kterým byla dne 31. 3. 2006 uzavřena nájemní smlouva, zaplatí nájemné za rok 2013 do 31. 10. 2013 a uzavření odpovídající dohody (OSM)

4078 - souhlasí se záměrem zařazení části pozemní komunikace nacházející se na pozemkové parcele č. 2611/2, k.ú. Domažlice ("tanková cesta") do pasportu místních komunikací a ukládá DTS Domažlice, příspěvkové organizaci předložit návrh na změnu Plánu zimní údržby místních komunikací ve městě Domažlice a obci Havlovice spočívající v zahrnutí této komunikace do tohoto plánu do kategorie 3. pořadí
Termín splnění: 31. 7. 2013 (OSM)

4079 - nesouhlasí s odstraněním stromů rostoucích v bývalém náhonu na pozemkových parcelách č. 234/1, 708/2 a 708/10, vše v k. ú. Havlovice u Domažlic (OSM)

4080 - neukládá organizaci DTS Domažlice, příspěvková organizace provést výchovnou probírku stromů rostoucích v bývalém náhonu na pozemkových parcelách č. 234/1, 708/2 a 708/10, vše v k.ú. Havlovice u Domažlic (OSM)

4081 - schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Svozové vozidlo směsného komunálního odpadu a biologického odpadu“ zadanou v otevřeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění pro organizaci DTS Domažlice, příspěvková organizace a navrhuje za členy otevírací a hodnotící komise Bc. Michala Hájka, náhradník Lenka Králová a Mgr. Karla Štípka, náhradník Ing. Vítězslav Brody (OSM)

4082 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku ve věci odstranění stavby hospodářského objektu umístěného z části na pozemkové parcele č. 228/6 v k.ú. Havlovice u Domažlic (OSM)

4083 - a) schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci zakázky „Dodávka lehátek pro MŠ Domažlice“ nabídku Martina Krause, fyzické osoby podnikající pod označením Martin Kraus, s místem podnikání Nymburk-Drahelice, Drahelická 162/47, IČ 64751643 za cenu 420.270,- Kč bez DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o dodávce na realizaci zakázky „Dodávka lehátek pro MŠ Domažlice“ s Martinem Krausem, fyzickou osobou podnikající pod označením Martin Kraus, s místem podnikání Nymburk-Drahelice, Drahelická 162/47, IČ 64751643 dle předloženého návrhu(OSM)
4084 - schvaluje nejvhodnější nabídku na realizaci zakázky „Dodávka posypové soli“ nabídku společnosti P.S.CH. spol. s r. o., Alšova 1030, 334 41 Dobřany, IČ 25242083 za cenu 1.520,- Kč bez DPH/t (OSM

4085 - a) bere na vědomí informaci odboru správy majetku týkající se vypracování a podání žaloby na odstranění vad díla „Změna stavby bývalých kasáren na 38. b.j. Domažlice“ JUDr. Pavlem Roubalem, Mikulášská 9, Plzeň
b) ukládá odboru správy majetku doplnit chybějící údaje do návrhu žaloby vypracované JUDr. Pavlem Roubalem, Mikulášská 9, Plzeň
Termín splnění: 10. 6. 2013
c) schvaluje podání žaloby proti společnosti DSP Domažlický stavební podnik s. r. o. dle předloženého a doplněného návrhu
d) pověřuje JUDr. Pavla Roubala, advokáta, Mikulášská 9, Plzeň k podání této žaloby a zastupování města v soudním řízení (OSM)

4086 - a) schvaluje zřízení profilu zadavatele prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje společnosti QCM, s. r. o., Heršpická 813/5, 639 00 Brno, IČ 26262525 za cenu 125.000,- Kč bez DPH včetně měsíčního poplatku 5.000,- Kč bez DPH
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0239 § 6171 pol. 5169 + 193.600,- Kč (profil zadavatele)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 193.600,- Kč (rozpočtová rezerva) (OSM)

4087 - schvaluje pronájem pozemků - pozemkových parcel č. 2983/2, 3053/10, 3058/11, 3058/12, 3078/1, 3078/2, 3140/7, 3140/8, 3195/15, 3208, 3241/3, 3242/2, 3341/14, 3394, 3406/4, 3476, 3526, 3541/28, 3541/31, 3541/33, 3545, 3548/1, 3549, 3595/3, 3595/5, 3595/8, 3642/3, 3642/4, 3670/1, 3670/23, 3670/27, 3800/85, 3908, 3912, 4148/12, 4153/21, 4153/40, 4159, 4160, 4164, 4196, 5008, 5025/1, 5025/2, 5033, 5038, 5061/13, 5063, 5066, 5075/2, 5088/1, vše v k.ú Domažlice, pozemkových parcel č. 593/2, 601/5, vše v k.ú. Havlovice u Domažlic a pozemkových parcel č. 462/1, 538/5, 684/3, 805/16, 914/2, 914/3, 957/10, 957/11, vše v k.ú. Pasečnice, Zemědělskému obchodnímu družstvu Mrákov, se sídlem Mrákov 21, IČ 00115649, na dobu neurčitou, za cenu 2000,- Kč/ha/rok a uzavření dodatku č. 10 ke smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků uzavřené mezi městem Domažlice a Zemědělským obchodním družstvem Mrákov dne 6. 10. 1998, dle předloženého návrhu (OSM)

4088 - schvaluje pronájem pozemků - pozemkových parcel č. 1057/10, 1057/17, 1064/2, 1065/2, 1121/2, 1121/6, 1121/7, 1121/9, 1185/12, 1185/13, 1185/34, 1313/36, 1313/44, 1313/45, 1313/47, 1405/21, 1405/54, 1405/78, 1462/6, 1462/29, 1462/30, 1507, 2446/13, 2448/3, 2464/2, 2517/2, 2517/3, 2517/4, 4414/28, 4874, 4949/1, vše v k.ú. Domažlice, panu Václavu Schleissovi - samostatně hospodařící rolník, IČ 41627270, Petrovice 27, na dobu neurčitou, za cenu 2000,- Kč/ha/rok a uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků uzavřené mezi městem Domažlice a Václavem Schleissem dne 8. 7. 2008, dle předloženého návrhu (OSM)

4089 - schvaluje pronájem pozemků - pozemkových parcel č. 370/10, 370/14, vše v k.ú. Havlovice u Domažlic a pozemkových parcel č. 503/9, 1481/59, 1481/60, vše v k.ú. Chrastavice, k zemědělským účelům panu Václavu Schleissovi, Petrovice 33, na dobu neurčitou, za cenu 2000,- Kč/ha/rok a uzavření smlouvy o pronájmu zemědělských pozemků dle předloženého návrhu (OSM)

4090 - schvaluje pronájem pozemků - pozemkových parcel č. 1285, 1405/29, 1405/77, 1857/5, 1857/6, 1857/7, 1857/8, 2170/3, 2170/7, 2180, 4868, 4909 a části pozemkové parcely č. 2170/2 vymezené situačním plánkem, vše v k.ú. Domažlice a pozemkové parcely č. 1404/21 k.ú. Draženov k zemědělským účelům společnosti Baldovská s.r.o., 344 01 Újezd-Petrovice 27, IČ 01494872, na dobu neurčitou, za cenu 2000,- Kč/ha/rok a uzavření smlouvy o pronájmu zemědělských pozemků dle předloženého návrhu (OSM)

4091 - schvaluje pronájem pozemků - pozemkových parcel č. 1896/45, 1905/22, 1905/23, 1905/32, 1908/28, 2019/29, 2019/37, 2019/53, 2045/1, 2045/16, 2045/17, 2063/1, 2068/4, 2094/69, 2094/70, 2225/10, 2225/11, 2293, 2295, 2483/1, 2483/2, 2483/4, 2483/5, 2483/6, 2483/8, 2483/9, 2492/4, 2492/5, 2492/10, 2496/7, 2501/1, 2501/13, 2517/1, 2526/13, 2541/1, 2561/2, vše v k.ú Domažlice, pozemkové parcely a pozemkových parcel č. 8/1, 103, 260/8, 260/16, 343/2, 343/16, 343/25, 376/4,449/21, 449/39, 525/16 vše v k.ú. Havlovice u Domažlic, na dobu neurčitou a pozemkových parcel č. 2094/48 a 2382/1, vše v k.ú. Domažlice, na dobu určitou do 31. 3. 2014, spol. AGRIMA DRAŽENOV a.s., se sídlem Draženov 78, okres Domažlice, PSČ 344 01, IČ 00115436, za cenu 2000,- Kč/ha/rok a uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků uzavřené mezi městem Domažlice a spol. AGRIMA DRAŽENOV a. s. dne 13. 12. 2007, dle předloženého návrhu (OSM)

4092 - schvaluje pronájem pozemků - pozemkových parcel č. 717/8, 4253/8, 4949/3, vše v k. ú. Domažlice, pozemkové parcely č., pozemkových parcel a 705/3 v k. ú. Havlovice u Domažlic společnosti ZKS AGRO ZAHOŘANY s. r. o., 345 47 Zahořany 110, IČ 25223216, na dobu neurčitou, za cenu 2000,- Kč/ha/rok a uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků uzavřené mezi městem Domažlice a spol. ZKS AGRO ZAHOŘANY s. r. o. dne 12. 11. 2007, dle předloženého návrhu (OSM)

4093 - ukládá odboru správy majetku vypracovat návrhy dodatků ke smlouvám o pronájmu zemědělských pozemků uzavřeným s panem Miroslavem Bártou, MIRABO a. s., Meclovskou zemědělskou a. s. a paní Lenkou Hruškovou, jejichž předmětem je změna výše nájemného na sazbu 2000,- Kč/ha/rok
Termín splnění: 18. 6. 2013 (OSM)

4094 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 16. 4. 2010 s paní Jaroslavou Zlámalovou, fyzickou osobou podnikající pod označením Jaroslava Zlámalová, Rovná 254/10, 415 01 Teplice-Prosetice, IČ 76624412, dle předloženého návrhu (OSM)

4095 - a) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Výměna výtahů, Domažlice“ zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění
b) jmenuje otevírací a hodnotící komisi na veřejnou zakázku „Výměna výtahů, Domažlice“ zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění v tomto složení:
Bc. Michal Hájek, Lenka Králová,
Ing. Miloslav Miller, Vladimír Bauer,
Miroslav Kaigl, Tomáš Frut,
Mgr. Karel Štípek, Marie Homolková,
Jiří Pivoňka, Jakub Mráz (OSM)

4096 - bere na vědomí dopis pana J. Š. zaslaný dne 7. 5. 2013 radě města Domažlice (OSM)

4097 - schvaluje pronájem části nemovitosti - stavební parcely č. st. 489/1, k. ú. Domažlice společnosti Komerční banka, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, č.p. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054, DIČ CZ45317054 za účelem parkování osobního automobilu s tím, že doba nájmu se stanoví jako doba určitá do 16. 5. 2016, výše nájemného 10.330,- Kč ročně bez DPH a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že výše smluvní pokuty se stanoví ve výši 10.000,- Kč (OSM)

4098 - doporučuje zastupitelstvu schválit prodej pozemkové parcely č. 2483/11, k.ú. Domažlice za účelem stavby řadového rodinného domu 7,2 označeného v projektové dokumentaci D 1.23, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí kupní
Termín splnění: 30. 9. 2013 (OSM)

4099 - mění a doplňuje usnesení č. 3913 a) ze dne 16. 4. 2013 takto:
schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Domažlice a Ing. Jiřím Preslem, Štěnovické náměstí 330, 332 09 Štěnovice, IČ 15746755 na akci „Kompostárna Domažlice“ dle nově předloženého návrhu“ (OSM)

4100 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 261 § 6409 pol. 5901 - 170.000,- Kč (rozpočtová rezerva)
org. 239 § 3639 pol. 5151 + 170.000,- Kč (vodné, stočné) (OSM)

4101 - schvaluje aktualizovanou přílohu č. 1 k mandátní smlouvě uzavřené s Domažlickou správou nemovitostí spol. s r.o., Zahradní 513, Domažlice ke dni 1. 5. 2013 dle předloženého návrhu (OSM)

4102 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy a vstupu a vjíždění na nemovitost - pozemkovou parcelu č. 2675/1 v k. ú. Domažlice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 27232425 v rámci stavby „Domažlice, parc.č. 1669, Duffková – kNN“ na dobu neurčitou, uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IV-12-0008763/VB/001 dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (OSM)

4103 - schvaluje zřízení věcného břemene zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení v rámci stavby „16010-010500, Domažlice, Vrbova, rekonstrukce ČEZ“ na pozemkové parcely č. 2269/10, 2276/1, 2355/2, 2358/2, 2358/3, 2376/2, 2382/1, 2382/17, 4908/11, 4921, 4922/2 vše v k. ú. Domažlice ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic a. s., se sídlem Praha 4 – Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČ 60193336 na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu (OSM)

4104 - schvaluje pronájem části pozemků – pozemkových parcel č. 4779/1, 4938/2, 4779/2, vše v k. ú. Domažlice vymezené situačním plánkem za účelem umístění gastrostanu v době konání Chodských slavností a Vavřinecké pouti v roce 2013 Marii Novotné, fyzické osobě podnikající pod označením Marie Novotná, s místem podnikání Domažlice, Palackého 203, IČ 68801424 a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že nájemné se stanoví ve výši 30.000,- Kč (OSM)

4105 - schvaluje poté, co se město Domažlice stane vlastníkem nemovitostí - budovy č. p. 94 umístěné na stavební parcele č. st. 121/1 v Hradské ulici, Domažlice - Město a stavební parcely č. st. 121/1, k. ú. Domažlice, pronájem těchto nemovitostí Domu dětí a mládeže Domino Domažlice, příspěvková organizace, se sídlem Hradská 94, 344 01 Domažlice, IČ 71295178, a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu (OSM)

4106 - schvaluje zřízení věcného břemene provozování, oprav a údržby vodovodního a kanalizačního potrubí na nemovitostech - pozemkových parcelách č. 64/1, 260/24, 260/25, 260/32, 434/7, 449/19, 449/34, 707/6 a 707/7, vše v k. ú. Havlovice u Domažlic, ve prospěch města Domažlice na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČR - Státním pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ 01312774, DIČ CZ 01312774, dle předloženého návrhu (OSM)

4107 - schvaluje pronájem pozemků - pozemkových parcel č. 2170/14, 2179, 2172 a částí pozemkových parcel č. 4942/1, 2170/2, 2185/4 a 2186, vymezených situačním plánkem, vše v k.ú. Domažlice, pro zemědělské účely panu Václavu Schleissovi - samostatně hospodařící rolník, IČ 41627270, Petrovice 27, Domažlice za cenu 2.000,- Kč/ha/rok na dobu určitou do 31. 3. 2014 a uzavření smlouvy o pronájmu zemědělských pozemků dle předloženého návrhu (OSM)

4108 - a) schvaluje proplacení materiálu potřebného k rekonstrukci kiosku občerstvení v areálu letního kina v Domažlicích panu Jaroslavu Dolhému, Klenčí pod Čerchovem 319, 345 34 Klenčí pod Čerchovem, IČ 41628756 ve výši 11.005,- Kč včetně DPH
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0287 § 3313 pol. 5192 + 11.005,- Kč (úhrada materiálu na opravu kiosku v areálu letního kina v Domažlicích)
org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 11.005,- Kč (rozpočtová rezerva) (OSM)

4109 - a) schvaluje zadání zakázky na zpracování a podání žádosti o dotaci a na zpracování zadávací dokumentace a organizaci zadávacího řízení k projektu „Protipovodňová opatření u Petrovické cesty“ Ing. Antonínu Kavanovi, Nové Hamry 383, 362 24 Nové Hamry, IČ 66366917, v rozsahu dle předložené cenové nabídky ve výši 100.000,- Kč
b) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0459 § 2333 pol. 6121 + 100.000,- Kč (žádost o dotaci, zadávací řízení k projektu: „Protipovodňová opatření u Petrovické cesty“)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 100.000,- Kč (investiční rezerva) (OSM)

4110 - bere na vědomí Zprávu o odstranění nedostatků zjištěných při kontrole provedené u příspěvkové organizace Základní škola Domažlice, Komenského 17 (OF)

4111 - schvaluje změny platových výměrů ředitelů příspěvkových organizací Města Domažlice dle varianty II upraveného návrhu, s účinností od 1. 6. 2013 (OF, OKS)

4112 - doporučuje zastupitelstvu města schválit závěrečný účet města Domažlice za rok 2012 a souhlasit s celoročním hospodařením, a to bez výhrad
Termín splnění: 30. 6. 2013 (OF)

4113 - a) schvaluje prezentaci města Domažlice ve stolním kalendáři na rok 2014 vydávaném Nakladatelstvím Českého lesa, Vodní 18, Domažlice
b) schvaluje uzavření smlouvy o reklamě (inzerci) v regionálním kalendáři Domažlicka – 2014 vydávaném Nakladatelstvím Českého lesa, Vodní 18, Domažlice, dle předloženého návrhu (OKS)

4114 - schvaluje spolupořádání okresní propagační výstavy králíků, holubů a drůbeže Okresní organizací Českého svazu chovatelů Domažlice a městem Domažlice ve dnech 10. - 11. srpna 2013 v lokalitě Steidlův park (OKS)

4115 - souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši 47.674,- Kč z investičního fondu příspěvkové organizace města Domažlice Městské kulturní středisko v Domažlicích na nákup zábran/oplocenek od společnosti VRA s. r. o., 391 75 Malšice 338, IČ 28064739 (OKS)

4116 - souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši 151.800,- Kč z investičního fondu příspěvkové organizace města Domažlice Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory na nákup univerzálního šlehacího a hnětacího stroje RE – 22N od firmy DSD Metalic Trade s. r. o. Plzeň (OKS)

4117 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0221 § 5512 pol. 5171 - 5.000,- Kč (JSDH Havlovice - opravy)
org. 0221 § 5512 pol. 5139 + 5.000,- Kč (JSDH Havlovice - materiál) (OKS)

4118 - schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace města Domažlice Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Domažlice, příspěvková organizace, Josefu Kunešovi, dle předloženého návrhu (OKS)

4119 - schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace města Domažlice Základní škola praktická, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, Mgr. Martinu Tomaierovi, dle předloženého návrhu (OKS)

4120 - schvaluje odměnu Mgr. Ivance Váchalové, statutární zástupkyni ředitele školy Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu (OKS)

4121 - schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace města Domažlice Základní škola Domažlice, Komenského 17, Mgr. Ivanu Rybárovi, dle předloženého návrhu (OKS)

4122 - a) bere na vědomí zápis z jednání komise pro životní prostření ze dne 2. 5. 2013
b) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 24. 5. 2013

4123 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc duben 2013 (MP)

4124 - schvaluje uzavření Smlouvy o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS Plzeňského kraje č. 7268/13/2 OS JIH středisko výroby Domažlice uzavírané se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň zastoupené na základě pověření Oblastní správou JIH, střediskem výroby Domažlice se sídlem Sadová 324, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu (OSM)
 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.


Mgr. Karel Štípek
místostarosta města
v. r.Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 21. 6. 2013
Poslední aktualizace: 21. 6. 2013 00:00
Autor: