Obsah

84. schůze ze dne 4.5.2009

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

z 84. mimořádné schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 4. 5. 2009Rada města v Domažlicích:

3966 - jmenuje ředitelem Základní školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, Mgr. Petra Jansu, s účinností od 1. 7. 2009   (OKS - ÚŠK)

3967 - ruší usnesení č. 3957 ze dne 27. 4. 2009     (OKS - ÚŠK)

3968 - schvaluje změnu platového výměru řediteli příspěvkové organizace města Domažlice Městské kulturní středisko Domažlice, dle předloženého návrhu, s účinností od 1. 3. 2009     (OKS - ÚŠK)

3969 - schvaluje na základě novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění změnu platového výměru řediteli příspěvkové organizace města Domažlice Městské kulturní středisko Domažlice, dle předloženého návrhu, s účinností od 1. 4. 2009     (OKS - ÚŠK)

3970 - souhlasí s přijetím dotace na grantový program Plzeňského kraje v oblasti mládeže a sportu pro rok 2009 - Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2009, pro ZŠ Domažlice, Komenského 17.      (OKS - ÚŠK)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 15. 5. 2009
Poslední aktualizace: 15. 5. 2009 00:00
Autor: