Obsah

106. schůze ze dne 26.11.2009

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

ze 106. mimořádné schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 26. 11. 2009Rada města v Domažlicích:

4999 - a) schvaluje zadání zakázky „Oprava chodníku v Baarově ulici v Domažlicích“ firmě Ptáčník - dopravní stavby s.r.o. Domažlice
b) schvaluje toto rozpočtové opatření
org. 246 § 2219 pol. 5171 + 50.000,- Kč (Oprava chodníku v Baarově ulici)
org. 264 § 6409 pol. 9601 - 50.000,- Kč (Investiční rezerva) (OSM)

5000 - a) ruší usnesení č. 4805 b) ze dne 26. 10. 2009
b) schvaluje zadání zakázky „Oprava chodníku v Palackého ulici v Domažlicích“ firmě Ptáčník - dopravní stavby s.r.o. Domažlice dle předložené cenové nabídky
c) schvaluje toto rozpočtové opatření
org. 246 § 2219 pol. 5171 + 135.000,- Kč (Oprava chodníku v Palackého ulici)
org. 264 § 6409 pol. 9601 - 135.000,- Kč (Investiční rezerva) (OSM)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 30. 11. 2009
Poslední aktualizace: 30. 11. 2009 00:00
Autor: