Obsah

103. schůze ze dne 4.11.2009

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

 

ze 103. mimořádné schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 4. 11. 2009Rada města v Domažlicích:

4849 - ruší usnesení č. 4795 ze dne 22. 10. 2009 (OSM)

4850 - rozhodla vyhovět podané námitce uchazeče AZS 98 s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4, ze dne 3. 11. 2009 a zařazuje nabídku uchazeče zpět do zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Domažlice, Obytná zóna Na Bábě – komunikace sítě“ zadanou v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (OSM)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Dalibor Kubů
místostarosta města
v.r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 4. 11. 2009
Poslední aktualizace: 4. 11. 2009 00:00
Autor: