Obsah

19. schůze ze dne 18.5.2007

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í
 
z 19. mimořádné schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 18. 5. 2007Rada města v Domažlicích:


914 - a) schvaluje podání návrhu na zahájení řízení o nařízení předběžného opatření v souvislosti s převodem vlastnického práva ke stavbě hráze Smolovského rybníka dle předloženého návrhu
b) zmocňuje advokáta Mgr. Timma Šmehlíka, Plzeň k zastupování města ve věci předběžného opatření v řízení o určení vlastnického práva ke stavbě hráze Smolovského rybníka dle předloženého návrhu
c) zmocňuje advokáta Mgr. Timma Šmehlíka, Plzeň k zastupování města ve věci nahlédnutí do spisů Okresního soudu v Domažlicích sp. zn. 3 C 88/89 a sp. zn. 3 C 308/93 a pořízení kopií jejich části dle předloženého návrhu
d) schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 0239 § 3639 pol. 5169 - 50.000,- Kč (komisionářská smlouva)
org. 0241 § 3639 pol. 5362 + 50.000,- Kč (soudní poplatek)   (OSM)


 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 25. 5. 2007
Poslední aktualizace: 25. 5. 2007 00:00
Autor: