Menu
Město Domažlice
Domažlice

Vyhlášení programů pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice pro rok 2021

Vyhlášení programů pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice pro rok 2021

 
Zastupitelstvo města Domažlice vyhlásilo na svém 27. zasedání, které se konalo dne 18.11.2020 programy pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice pro rok 2021.
 
Vyhlášení programů pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice (oblast školství, mládeže a sportu)
 
Lhůta pro podání žádostí jednotlivých programů: 04.01.2021 do 29.01.2021 do 12.00 hodin
 

Programy Reprezentace města - mládež do 18 let - sport a tělovýchova v roce 2021 a Reprezentace města dospělých - sport a tělovýchova v roce 2021 byly vyhlášeny ve třech kolech.

1. kolo: vyhlášení 04.01.2021, uzávěrka příjmu žádostí 29.01.2021  do 12.00 hodin

2. kolo: vyhlášení 26.04.2021, uzávěrka příjmu žádostí 07.05.2021 do 12.00 hodin

3. kolo: vyhlášení 01.11.2021, uzávěrka příjmu žádostí 12.11.2021 do 12.00 hodin

 

Přehled 8 vyhlášených programů:

1. Podpora činnosti mládeže - sport a tělovýchova v roce 2021

2. Podpora_cinnosti_dospelych_sport_a_tělovýchova_2021

3. Podpora činnosti dospělých - sport a tělovýchova - reprezentace města v dlouhodobých mistrovských soutěžích v roce 2021

4. Otevřená sportoviště v roce 2021

5. Reprezentace města - mládež do 18 let - sport a tělovýchova v roce 2021

6. Reprezentace města dospělých - sport a tělovýchova v roce 2021

7. Podpora významných počinů v roce 2021

8. Jednorázové akce - mládež do 18 let v roce 2021

 

 

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice - oblast školství, mládeže a sportu

 

 

Pro vyplnění formuláře, použijte link:

 https://dotace.mesto-domazlice.cz

1. Čestné prohlášení - součást žádosti

2. Vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu města Domažlice

 

3. Vzorová smlouva

 

 

Každá žádost o poskytnutí dotace se vyplní na webovém formuláři, který bude přístupný od 04.01.2021 do 29.01.2021.

 

Zastupitelstvo města Domažlice vyhlásilo na svém 26. zasedání, které se konalo dne 26.10.2020 programy pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice pro rok 2021.

Vyhlášení programů pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice ( oblast kultura a ostatní zájmová činnost)

 

Lhůta pro podání žádostí jednotlivých programů: 04.01. 2021 do 29.01.2021 do 12.00 hodin

 

Přehled 5 vyhlášených programů:

1 "Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice - kultura a ostatní zájmová činnost - celoroční činnost 2021"

2 "Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice - kultura a ostatní zájmová činnost - jednotlivé projekty 2021"

3 "Podpora pořadatelských aktivit na území města Domažlice - kultura a ostatní zájmová činnost 2021"

4 "Publikační a vydavatelská činost místních subjektů 2021"

5 "Publikační a vydavatelská činnost s tématikou vztahující se k městu Domažlice 2021"

 

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice - oblast kultura a ostatní zájmová činnost

 

Pro vyplnění formuláře použijte link:

https://dotace.mesto-domazlice.cz

1. Čestné prohlášení - součást žádosti

2. Vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu města Domažlice

3. Vzorová smlouva

 

Každá žádost o poskytnutí dotace se vyplní na webovém formuláři, který bude přístupný od 04.01.2021 do 29.01.2021.

 

Zastupitelstvo města Domažlice vyhlásilo na svém 27. zasedání, které se konalo dne 18.11.2020 programy pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice pro rok 2021.
 

Vyhlášení programů pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice ( oblast sociální)

 

Lhůta pro podání žádostí jednotlivých programů: 04.01. 2021 do 29.01.2021 do 12.00 hodin
 

 

Datum vložení: 30. 11. 2020 11:26
Datum poslední aktualizace: 16. 3. 2023 14:08
Autor: