Menu
Město Domažlice
Domažlice

Vyhlášení programů pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice pro rok 2018

Vyhlášení programů pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice pro rok 2018

Zastupitelstvo města Domažlice vyhlásilo na svém 35. zasedání, které se konalo dne 15.11.2017 programy pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice pro rok 2018.
Vyhlášení programů pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice (oblast školství, mládeže a sportu)

Termín vyhlášení jednotlivých programů: 02.01.2018

Uzávěrka příjmu žádostí jednotlivých programů: 19.01.2018 do 12.00 hodin

Programy Reprezentace města - mládež do 18 let v roce 2018 a Reprezentace města dospělých - sport a tělovýchova v roce 2018 byly vyhlášeny ve třech kolech.

1. kolo: vyhlášení 02.01.2018, uzávěrka příjmu žádostí 18.01.2018  do 12.00 hodin

2. kolo: vyhlášení 30.04.2018, uzávěrka příjmu žádostí 11.05.2018 do 12.00 hodin

3. kolo: vyhlášení 05.11.2018, uzávěrka příjmu žádostí 16.11.2018 do 12.00 hodin

Přehled 8 vyhlášených programů:

1. Podpora činnosti mládeže - sport a tělovýchova v roce 2018

2. Podpora činnosti dospělých - sport a tělovýchova v roce 2018

3. Podpora činnosti dospělých - sport a tělovýchova - reprezentace města v dlouhodobých mistrovských soutěžích v roce 2018

4. Otevřená sportoviště v roce 2018

5. Reprezentace města - mládež do 18 let v roce 2018

6. Reprezentace města dospělých - sport a tělovýchova v roce 2018

7. Podpora významných počinů v roce 2018

8. Jednorázové akce - mládež do 18 let v roce 2018

 

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice - oblast školství, mládeže a sportu

 

1. Žádost o dotaci z rozpočtu města Domažlice na rok 2018

2. Čestné prohlášení - součást žádosti

3. Vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu města Domažlice

4. Smlouva o poskytnutí účelové dotace

 

Zastupitelstvo města Domažlice vyhlásilo na svém 35. zasedání, které se konalo dne 15.11.2017 programy pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice pro rok 2019.
Vyhlášení programů pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice (oblast kultura a ostatní zájmová činnost, oblast sociální)

Termín vyhlášení jednotlivých programů: 22.01.2018

Uzávěrka příjmu žádostí jednotlivých programů: 16.02.2018 do 12.00 hodin

Přehled 7 vyhlášených programů:

1 "Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice - kultura a ostatní zájmová činnost - celoroční činnost"

2 "Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice - kultura a ostatní zájmová činnost - jednotlivé projekty"

3 "Podpora pořadatelských aktivit na území města Domažlice - kultura a ostatní zájmová činnost"

4 " Publikační a vydavatelská činost místních subjektů"

5 "Publikační a vydavatelská činnost s tématikou vztahující se k městu Domažlice"

6 "Podpora celoroční činnosti - sociální oblast"

7 "Podpora jednotlivých akci - sociálně zájmová oblast"


 

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice - oblast kultura a ostatní zájmová činnost, oblast sociální


 

1. Žádost o dotaci z rozpočtu města Domažlice na rok 2018

2. Čestné prohlášení - součást žádosti

3. Vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu města Domažlice

4. Smlouva o poskytnutí účelové dotace
 

 

 

Návod pro vyplnění žádosti o dotaci z rozpočtu města Domažlice na rok 2018 - oblast kultura a ostatní zájmová činnost, oblast sociální

 

 

Formulář vyplňujte pouze prostřednictvím software LibreOffice,

který je legálně bezplatně ke stažení na https://cs.libreoffice.org/download/

doporučujeme použít stabilní verzi 5.4.4

- po stažení stačí spustit instalační program, který provede instalaci automaticky a v českém jazyce

Při prvním spuštění povolte makra:

v menu Nástroje – Možnosti – Zabezpečení – tlačítko Zabezpečení maker

– zaškrtnout střední úroveň zabezpečení

Soubor žádosti o dotaci 2018_Zadost_o_dotaci_kultura.ods si uložte na disk

a odtud jej pomocí programu LibreOffice Calc otevřete a vyplňte

(při otevírání opět schválíte použití maker)

- po vyplnění Krycího listu žádosti se vám otevřou další listy tabulky dle vybraných titulů

Vyplňujte barevně označené buňky tabulky – po vyplnění buňky se její podbarvení změní na lehce zelenou

Po vyplnění vždy uložte aktuální verzi

Neměňte formát, ani příponu souboru, je vytvořen s příponou .ods a tak musí být i uložen

Datum vložení: 22. 11. 2017 15:43
Datum poslední aktualizace: 16. 3. 2023 14:15
Autor: