Menu
Město Domažlice
Domažlice

Objekty a pozemky odboru KČT v Domažlicích

Objekty a pozemky odboru KČT v Domažlicích

ČERCHOV – 1042 m n m.

Hraniční pásmo mezi Čechami , Bavorskem a Horním Falckem tvoří pohoří Českého lesa.Od Šumavy je odděleno Všerubským průsmykem a končí v jižní části okresu Cheb. Nejvyšší horou Českého lesa je Čerchov .

V roce 1893 za první návštěvy KČT Praha se uskutečnil 1.turistický výlet na Čerchov , tehdy těžko přístupný . Architekt V.Pasovský vyslovil myšlenku zbudovat na Čerchově dřevěnou věž,aby bylo možné rozhlédnout se do širého kraje českého i bavorského.Tato myšlenka se uskutečnila hned v příštím roce 1894.Během jednoho měsíce vyrostla na temeni Čerchova dřevěná věž 17 m vysoká pod stavebním vedením mistra tesařského Jakuba Zelenky .Na výstavbu věže nestačily skrovné prostředky nově zřízeného odboru, štědrou podporu poskytl KČT Praha,domažlická spořitelna a veřejná sbírka. Majitelé okolních velkostatků Kouta, Trhanova a Fichtenbachu (dnes Bystřice)přispěli především darováním dřeva ke stavbě,rozhlednu povolil postavit na vlastním pozemku p.hrabě Bedřich Stadion.


Slavnostní otevření dřevěné věže se uskutečnilo 15.července 1894.Tato slavnost byla spojena s výletem členů KČT Praha.Z Domažlic do České Kubice byl vypraven zvláštní zábavní vlak.Na Čerchově pronesl dojemnou řeč p.Dr.V.Kurz a z věže zazněla hymna Kde domov můj.Zvláštní překvapení s pohoštěním připravil při zpáteční cestě v Caparticích p. Jiří hrabě ze Stadionů.


V roce 1895 vznikla myšlenka postavit na Čerchově útulnu,poskytující vhodný úkryt před nepřízní počasí.Byla to první útulna KČT na nejzápadnější výspě,kde byl slovanský jazyk domovem.Ačkoliv byl vypsán konkurs,nebyl dodán žádný návrh,a proto starosta KČT architekt Vratislav Pasovský opatřil plány ke stavbě chaty sám , ve stylu dřevěných chalup na Domažlicku.Dne 13.června 1897 byla chata slavnostně předána veřejnosti a nazvána chýší Pasovského .


23.5.1904 byl slavnostně položen základní kámen stavby kamenné věže na Čerchově náhradou za dřevěnou věž.Věž byla zbudována ze sbírek,které byly prováděny již od r.1902.Předání veřejnosti se uskutečnilo 16.července 1905 a byla nazvána Kurzova věž na počest svého příznivce prof.Dr.Viléma Kurze, který se však otevření již nedočkal.Na slavnostní zahájení mohli turisté vystoupit pohodlně po nové silnici,otevřené již 28. června,4,4 km dlouhé,vedoucí z Capartic.Vybudoval ji hrabě Jiří Stadion a nazývá se dosud Stadionka.V tomto roce nastoupil do Chýše Pasovského nový hospodář p.Josef Mauer s rodinou,který zde pobýval již celoročně a nepřetržitě do r.1922.Již v r.1905/1906 vyučoval lyžování a půjčoval lyže.Za sněhem začali jezdit na Čerchov lyžaři z Plzně a byl založen lyžařský kroužek Sněhaři při odboru Domažlice v r.1912.


V roce 1925 / 26 byla na Čerchově postavena druhá chata podle projektu arch.Karla Schräpfera a za stavebního dozoru p.Václava Rybaříka , jednatele KČT z Domažlic a 7.srpna 1927 slavnostně otevřena .Budova již byla vybavena elektřinou,ústředním topením a vodovodem,pro lyžaře byl zřízen i můstek pro skok.V zimě byl často cílem lyžařů a pravidelných lyžařských závodů.


Objekty na Čerchově mohly být užívány jen do zabrání pohraničí v roce 1938,kdy nájemce p.Konáš ml.musel narychlo opustit budovy se třemi malými dětmi a manželkou.Ještě před zabráním byl Čerchov bráněn před ordnery příslušníky Stráže obrany státu ( SOS).Při obraně zahynul střelou do hlavy Josef Pavlišta,který má na kamenné věži pamětní desku.

Pozornosti celostátních medií po roce1989 neunikl boj o navrácení a zpřístupnění Kurzovy věže na Čerchově.Jednalo se o rozhlednu významně spojenou s historií Klubu českých turistů.Jeho členové a příznivci ji postavili již v roce 1904,ale fakticky ji mohli užívat jen do zabrání pohraničí v roce 1938 a po válce ještě krátce v období 1945 až 1949.V tomto roce rozhlednu i obě chaty na vrcholu zabrala armáda,která pak celé pohraniční území neprodyšně uzavřela pro jakýkoliv volný pobyt.

Po roce 1989 se zdálo,že předání rozhledny původnímu vlastníku – odboru KČT Domažlice-nebude nic bránit.Jednání mezi Ministerstvem národní obrany a KČT však dlouho nevedla ke kýženému konci. V létě roku 1999 bylo turistům povoleno uspořádat velký mezinárodní sraz spojený s výstupem na čerchovskou věž.Dlouhé období nejistoty skončilo krátce nato a 1.listopadu 1999 byla rozhledna i s částí přilehlých pozemků definitivně vrácena odboru KČT v Domažlicích. Ještě v témže roce vyhlásili turisté veřejnou sbírku a pustili se do nezbytných oprav.Zpevnili především zdivo věže a zabezpečili přístup na vyhlídkový ochoz.Zachráněnou rozhlednu předali turisté veřejnosti na velkolepé oslavě 16.července 2000. Práce na obnově Kurzovy věže a přilehlého areálu tím však neskončily.

 

SVATÁ ANNA - TANNABERK 512 m n m.


Amfibolitový homolovitý kopec s poutním kostelem sv.Anny.Bývalá farní budova z roku 1723 byla přestavěna OKČT na turistickou útulnu s hostincem,jídelnou,4 pokoji a studentskou noclehárnou.Budova byla zakoupena v roce 1900 k posílení češství ve Všerubském průsmyku nákladem 1000 zl.Po provedené přestavbě byla pak nově upravená chýše na Tannaberku 10.září 1902 předána veřejnosti .V třicátých letech byly vypracovány plány na novou budovu.K realizaci vzhledem k mezinárodní situaci již nedošlo.Stará budova byla v minulém režimu zbourána.

 

HRÁDEK - 520 m n m.

Hora tvaru homole s lesním porostem.Na temeni je pomník Jana Sladkého Koziny,postavený v roce 1895 podle návrhu sochaře Čeňka Vosmíka a Františka Hoška.Pod vrcholem byla postavena budova,kterou koupil OKČT Domažlice ve dražbě roku 1907.Otevřena byla 21.června 1908, hospodářem byl Jakub Šmol, později Josef Bauer.Koncem roku 1989 byla budova pro nevyhovující stav zbourána.Pozemek byl navrácen OKČT Domažlice.

 

 

FILIPOVA HORA – 586 m n m.

Malá osada jižně od Domažlic s překrásným výhledem na šumavské vrcholy -Ostrý, Javor, Pancíř, Můstek a nižší podhůří. V roce 1931 byl zakoupen pozemek na stavbu chaty. K realizaci nedošlo - území bylo zabráno v roce 1938 a OKČT Domažlice zůstaly v archivu jen krásné plány stavitele Pičmana.Pozemek nebyl dosud vrácen.

Datum vložení: 24. 4. 2008 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 4. 2017 7:37

Pro turisty

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)