Obsah

Muzeum J. Jindřicha

Muzeum J. Jindřicha představuje návštěvníkům velké množství předmětů lidové kultury, které zakladatel muzea nasbíral na rázovitém Chodsku. Unikátní je rozsáhlá sbírka obrázků malovaných na skle.