Menu
Město Domažlice
Domažlice

Mohylové pohřebiště u Milaveč

Mohylové pohřebiště u Milaveč položených sotva 5 km od Domažlic pochází ze střední doby bronzové. Milavečská kultura je jednou z mnoha kultur mladší doby bronzové na území ČR. Chronologicky ji lze zařadit do 12. až 9. století př. n. l. V Čechách je současná s knovízskou a lužickou kulturou, na jižní Moravě pak s kulturou velatickou. Kultura zabírala území dnešního centrálního Plzeňska, část Karlovarska (Tašovice, Jakubov, Radošov), dále Domažlicko (Milavče) a okolí Horšovského Týna. Kultura je pojmenována podle naleziště v Milavčích u Domažlic. Zde se nachází přibližně 50 mohyl o průměru 6-15 m a výšce do 2,5 m. Pro milavečské mohylové pohřbívání je typický žárový ritus, ukládání popela do velkých popelnic zapuštěných pod úroveň okolního terénu a jejich překrytí mohylovým náspem. Kolem centrální popelnice se kladou nádoby a bronzové předměty - jehlice, náramky, meče, dýky, z nástrojů obvykle sekerky. Unikátním nálezem je kultovní vozík z hrobu bojovníka - amforovitá nádoba z bronzu na čtyřkolovém podvozku, průměru 40 cm (dnes sbírky Národního muzea). Tento předmět dokládá stoupající význam vozu i okolnost, že kůň se již stává častějším hospodářským zvířetem. Bronzové výrobky ukazují na značnou dovednost, případně na jistou obchodní organizovanost v krajině s blízkými horskými přechody. Nálezy keramiky, bronzové náčiní a šperky jsou uloženy v domažlickém muzeu.

Datum vložení: 1. 2. 2007 15:17
Datum poslední aktualizace: 22. 5. 2022 12:28

O Domažlicích

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)