Menu
Město Domažlice
Domažlice

Uzavírky v době konání Chodských slavností a Vavřinecké poutě 2019

Uzavírky v době konání Chodských slavností a Vavřinecké poutě 2019

Informujeme všechny obyvatele města, osoby podnikající v ulicích dotčených uzavírkou, návštěvníky a případné zájemce o stánkový prodej, že se stánkový prodej konaný každoročně v rámci Chodských slavností a Vavřinecké poutě bude konat v termínu 09.–11.08.2019, tzn. opět 3 dny (pátek, sobota, neděle). Stavění prodejních stánků bude možné nejdříve v pátek 09.08.2019 od 12:00 na přiděleném místě. Vlastní prodej bude možný od pátku 09.08.2019 od 12:00 do neděle 11.08.2019 do 18:00. V neděli 11.08.2019 v 19:00 musí být stánkové místo vyklizeno.

Ulice, dotčeny stánkovým prodejem (Waldhegerova, Hruškova, Benešova, Chodská, Msgre B. Staška a náměstí Míru), budou v pátek 09.08.2019 uzavřeny již od 09:00, a to z důvodu, že je potřeba připravit prostor pro stánkový prodej (osazení dopravního značení, odstranění překážek atd.) tak, aby mohli účastníci stánkového prodeje začít stavět od 12:00 své stánky. Současně informujeme, že k uzavření brány na spodní části náměstí Míru dojde již ve čtvrtek 08.08.2019 od 6:00 (z důvodu stavění pódia u brány) a k uzavření celé spodní části náměstí Míru a vybraných parkovišť (parkoviště na Chodském náměstí a parkoviště v Hruškově ulici u bývalého Svazarmu) v pátek 09.08.2019 od 6:00. Uzavírky potrvají do neděle 11.08.2019 do 24:00.

Bohužel se toto omezení dotkne především obyvatelů bydlících v ulicích dotčených uzavírkou, provozovatelů obchodů, hotelů, restaurací, barů, kaváren a dalších provozoven, dále i zaměstnanců a klientů (např. zaměstnanci a klienti FÚ, OSSZ, ÚP, bank, pojišťoven …) parkujících na parkovištích dotčených uzavírkami a též i osob, kteří si budou chtít nakoupit či vyzvednout objednané zboží (např. chodské koláče). Z tohoto důvodu žádáme obyvatele bydlící v ulicích dotčených uzavírkou nebo např. zaměstnance a klienty nejen shora uvedených institucí parkujících na parkovištích, které budou dotčeny uzavírkou, aby vzali na vědomí, že v pátek 09.08.2019 do 09:00 se na předmětná parkoviště sice se svými automobily dostanou, ale po 09:00 se budou automobily nacházet již v uzavírce a opustit parkoviště bude možné jen s velkými obtížemi (prakticky nemožné), a to z důvodu umístění zábran v rámci uzavírek a stavění prodejních stánků. Na základě shora uvedeného může nastat situace, že automobily, které nestihnou opustit prostor uzavírek, zde budou muset zůstat odstavené až do pondělí 12.08.2019 (popř. mohou být odtaženy, a to pokud se budou nacházet na místech, které budou přímo dotčeny stánkovým prodejem, tj. místech, kde se staví stánky). Též doporučujeme zajistit si zásobování provozoven před začátkem uzavírek.

V souvislosti se shora uvedenými skutečnostmi bychom tímto chtěli všechny ty, kterých se toto omezení trvající v době konání Chodských slavností a Vavřinecké poutě dotkne, poprosit o shovívavost.

Odbor správy majetku, MěÚ Domažlice

Datum vložení: 1. 7. 2019 10:24
Datum poslední aktualizace: 1. 7. 2019 10:25
Autor: Bc. Šárka Francová