Obsah

Zastupitelé projednají nákup sněžné rolby i situaci v sociálních službách

Typ: ostatní
Ve středu 30.října se bude v malém sále MKS konat zasedání domažlického zastupitelstva. Začátek je stanoven na 16 hodin.

P r o g r a m:
1. Určení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Volba návrhové komise
4. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ZM a RM
5. Zpráva zástupce RM o činnosti RM
6. Zápisy z jednání výborů
7. Prodej pozemku Havlíčkova ulice, Domažlice - záměr
8. Prohlášení o vzdání se předkupního práva
9. Záměr prodat p. č. st. 2239/1 v k. ú. Domažlice
10. Nabídka prodeje lesních pozemků, k. ú. Klíčov u Mrákova
11. Nabídka prodeje lesních pozemků, k. ú. Spáňov
12. Prodej části pozemku p. č. 4784/2, k. ú. Domažlice
13. Prodej pozemku a zřízení práva stavby, lokalita obytné zóny Na Bábě
14. Prodej pozemku p. č. 403/1 a části pozemku p. č. 711/20, k. ú. Havlovice u Domažlic
15. Prodej pozemku a zřízení práva stavby, lokalita obytné zóny Na Bábě
16. Směnná smlouva, pozemky v k. ú. Bořice
17. Směna pozemků, k. ú. Domažlice, LIDL - záměr
18. Směnná smlouva, k. ú. Domažlice, CHVAK
19. Záměr směnit nemovitý majetek, Domažlice
20. RO - Přijetí dotace na vybudování cyklostezky
21. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnictví, MO – Čerchov
22. Financování veřejné zakázky s názvem "Sněžná rolba na úpravu běžeckých stop“ 
23. Rozpočtové opatření – sociální fond
24. Městské centrum soc. reh. služeb – žádost o dofinancování sociálních služeb
25. Rozpočtové opatření – přijaté sankční platby
26. Rozpočtové opatření – příjem dotace Šablony II, ZŠ a MŠ Msgre B.Staška
27. Rozpočtové opatření – příjem dotace Šablony II, ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice 

28. Péče o seniory - stávající situace v umisťování potřebných péčí

29. Různé 


Vytvořeno: 24. 10. 2019
Poslední aktualizace: 24. 10. 2019 22:06
Autor: Josef Babor