Menu
Město Domažlice
Domažlice

V Petrovické ulici byla otevřena moderní školka pro 75 dětí

.

V úterý 21. prosince 2021 byla slavnostně otevřena moderní bezbariérová budova mateřské školy v domažlické Petrovické ulici. Objekt má tři oddělení, dohromady zde najde zázemí 75 dětí. ,,Projekt navýší současnou kapacitu školek ve městě o 48 míst,“ zmínil starosta Zdeněk Novák.

V zahradě MŠ jsou již vysázeny stromky a keře,  které doplní venkovní herní prostředí o důležité přírodní prvky. Vysázeny byly 3 javory babyka, 3 habry obecné, jabloň rubinula a dva keře rhododendron.

Lokalita stavby
,,Novostavba mateřské školy je umístěna v areálu bývalých kasáren, konkrétně pak v místech bývalého vojenského nástupiště. Jedná se o lokalitu, kde je plánovaná výstavba bytových domů. Stavba komunikací a inženýrských sítí pro budoucí bytové domy bude dokončena v příštím roce.
Při návrhu školky tak bylo nutné respektovat stávající zástavbu a zároveň vycházet z budoucího řešení celé lokality. Školka je situována podél severozápadní strany pozemku, čímž vytváří uliční blok a cloní stávající zástavbu od navržené školní zahrady, která je orientována na jihovýchodní stranu pozemku a otevírá se směrem k plánovanému nádvoří bytových domů,“ popsal projektant Zbyněk Wolf.

Fotogalerii ze slavnostního otevření najdete ZDE

Architektonické řešení 
,,Architektonický koncept vychází z jednoduchých tvarů bez komplikovaných detailů. 
Školka se skládá ze tří dvou podlažních bloků, které mají plochou střechu. Na centrální vstupní část, s hlavním komunikační prostorem, navazují dvě boční křídla, ve kterých se nachází samotný provoz školky. Dominantní prvky fasády tvoří velkoformátová okna, která dětem poskytují maximální propojení vnitřního a vnějšího prostředí. Z hlediska barevného řešení je hlavní plocha fasády ponechána v nerušivé světlé barvě, na vstupní části a u venkovních únikových schodišť je použit dřevěný modřínový obklady s přirozeným vhledem dřeva a všechny pohledové kovové prvky spojuje zelená barva,“ zmínil projektant Wolf.

Stavební řešení
,,Na stavbu bylo použito vápenopískové zdivo s vnějším zateplením. Stropní konstrukci a plochou střechu tvoří kombinace panelů a monolitické železobetonové desky. Okna mají zasklení z izolačního trojskla, rámy jsou hliníkové. Stínění oken je zajištěno vnějšími žaluziemi. Parametry vnější obálky budovy splňují pasivní standarty,“ shrnul Wolf. 

Provozní řešení
,,Ve školce jsou 3 třídy, každá pro 25 dětí. Každá třída tvoří samostatný funkční celek,“ uvedl starosta Novák.
,,Každé oddělení má samostatně řízené umělé větrání se zpětnou rekuperací tepla, což zajišťuje maximálně zdravé vnitřní prostředí. Na školce je dále zpětně využívána takzvaná šedá voda. Jedná se o vodu z umyvadel, která je zpětně čištěná a v kombinaci s dešťovou vodou využívána ke splachování toalet. V budoucnu je dále možné instalovat na střechu solární panely,“ doplnil místostarosta města Stanislav Antoš.  

Oficiální název projektu: Domažlice - MŠ Petrovická
číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011884
výše dotace: 23.679.448,25 Kč
Finanční prostředky ve výši 95% uznatelných nákladů projektu poskytla Evropská unie a Česká republika prostřednictvím Integrovaného operačního programu (IROP) řízeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci 15. výzvy Místní akční skupiny Český les – IROP – Rozvíjení kvality infrastruktury pro vzdělávání a zefektivnění její dostupnosti III (vazba na 68. výzvu IROP). 

Finanční náklady
Aktuálně jsou evidovány náklady na realizaci ve výši 24.602.231 Kč bez DPH
V této hodnotě je již započtena interaktivní tabule, která bude dodána po Novém roce.
K částce ještě přibudou náklady na úpravu zeleně 63.770 Kč, pořízení konvektomatu 82.621 Kč bez DPH (leden 2022), montáž venkovních herních prvků 210.853 Kč bez DPH (duben 2022), dodání výukových pomůcek 290.000 Kč bez DPH (únor 2022).
Celkové náklady dosáhnou cca 25,25 mil. Kč bez DPH

Projektovou dokumentaci pro stavební povolení i provedení stavby vyhotovil Zbyněk Wolf, který dělal i autorský dozor, technický dozor stavby vyhrála firma MP technik spol. s.r.o., zhotovitele stavby ve výběrovém řízení vyhrála firma DSP Domažlický stavební podnik s.r.o. 

.

.                     www.masceskyles.cz

Datum vložení: 21. 12. 2021 14:55
Datum poslední aktualizace: 10. 1. 2022 9:15
Autor: Josef Babor

Zpravodajství

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)