Anketa

Jste spokojeni se současným rozmístěním a počtem nádob na tříděný odpad?

Celkem hlasů:
11
Hlasování začalo:
30. 10. 2016
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

 

logo svazku Domažlicko logo Domažlického Íčka

logo facebooku

Obsah

Nové stavební parcely v Havlovicích

Typ: ostatní
Nový stavební parcely v Havlovicích nabízí město Domažlice k prodeji. Žádosti mohou zájemci podávat do 6. října.

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodat pozemky nacházející se v lokalitě nové obytné zóny v městské části Havlovice zřídit k nim právo stavby s tím, že minimální kupní cena se stanoví ve výši 1.100 Kč/ m2 včetně DPH.

Jedná se o pozemky:

p. č. 260/27, druh pozemku trvalý travní porost o výměře 762 m2 (v plánku označený číslem 1),

p. č. 260/28, druh pozemku trvalý travní porost o výměře 810 m2 (v plánku označený číslem 2),

p. č. 260/29, druh pozemku trvalý travní porost o výměře 1046 m2 (v plánku označený číslem 3),

p. č. 260/30, druh pozemku trvalý travní porost o výměře 951 m2 (v plánku označený číslem 4),

p. č. 260/31, druh pozemku trvalý travní porost o výměře 990 m2 (v plánku označený číslem 5),

a části pozemku 260/8 označené dle geometrického plánu č. 374-1144/2017 novými parcelními čísly takto:

p. č. 260/48, druh pozemku trvalý travní porost o výměře 1581 m2 (v plánku označený číslem 6),

p. č. 260/49, druh pozemku trvalý travní porost o výměře 1090 m2 (v plánku označený číslem 7),

p. č. 260/50, druh pozemku trvalý travní porost o výměře 1040 m2 (v plánku označený číslem 8),

p. č. 260/51, druh pozemku trvalý travní porost o výměře 1485 m2 (v plánku označený číslem 9) a p. č. 260/52, druh pozemku trvalý travní porost o výměře 1534 m2 (v plánku označený číslem 10), vše v k. ú. Havlovice u Domažlic.

Jedná se o prodej pozemků pro výstavbu rodinných domů v městské části Havlovice. V současné době již byla zadána veřejná zakázka na realizaci stavby komunikace pro tuto novou obytnou zónu, termín jejího dokončení je sjednán do listopadu 2017. 

Jedná se celkem o 10 stavebních pozemků o výměrách 760–1581 m2. K pozemkům budou přivedeny přípojky inženýrských sítí - vodovodu, kanalizace, elektro a plynu. Obslužná pozemní komunikace bude zpevněna asfaltobetonovým krytem.

Prodej bude realizován na základě smlouvy o smlouvě budoucí kupní se zřízením zřízení práva stavby, aby bylo zajištěno, že stavby rodinných domů, pro které jsou pozemky určeny, budou realizovány ve sjednaných termínech.

Pro výstavbu rodinných domů budou stanoveny tyto regulativy vyplývající z platného územního plánu a zastavovací studie:

- zastavitelnost pozemku max. 40 %, do této plochy se započítávají přístřešky, terasy zastřešené i nezastřešené, bazény, zahradní domky a podobné účelové stavby a veškeré zpevněné plochy,

- výška hlavního objektu nepřekročí 1,5 NP při respektování okolní výškové hladiny a charakteru přilehlé zástavby (tzn. plné obytné podlaží s možností využití podkroví),

- bude stanovena pevná stavební čára, umístění jednotlivých objektů v uličním profilu pozemků tak, aby nedocházelo k odsouvání staveb do hloubi pozemků, minimální vzdálenost této pevné stavební čáry je 5 m od hranice pozemků; v situačním plánku je tato stavební čára vyznačena společně s maximální hranicí zastavitelnosti pozemků, za tuto hranici nebude připuštěna výstavba hlavního objektu,

- střechy rodinných domů budou sedlové nebo polovalbové, štíty domů budou umístěny kolmo směrem k obslužné pozemní komunikaci,

- fasády rodinných domů budou provedeny z omítek, zateplovacích panelů nebo palubek, sruby a podobné stavby nebudou přípustné,

- vlastník stavebního pozemku bude povinen vybudovat minimálně 2 parkovací stání na vlastním pozemku.

Zájemci mohou své žádosti podávat písemně na adresu Město Domažlice, odbor správy majetku, náměstí Míru 1, Domažlice, PSČ 344 20 nebo elektronicky na adresu podatelna@mesto-domazlice.cz s uvedením svých kontaktních údajů (jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště) do 06.10.2017.

Odbor správy majetku MěÚ Domažlice

Plánek

 

 

 


Příloha

Vytvořeno: 12. 9. 2017
Poslední aktualizace: 29. 11. 2017 10:09
Autor: Kristýna Bublová