Obsah

Městský úřad hledá referenta pro územní plánování a sociálního pracovníka

Typ: ostatní
Dvě nová výběrová řízení na volná místa úředníků vyhlásila tajemnice Městského úřadu Domažlice.

Tajemnice Městského úřadu Domažlice

oznamuje na základě § 7  odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění, a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkčního místa 

úředník - správní referent/ka pro úsek územního plánování

Bližší informace : Ing. Ivana Sladká, vedoucí odboru výstavby a územního plánování,  tel.379719184

Přihlášku  s požadovanými doklady zašlou uchazeči nejpozději do  6. 12. 2019  v uzavřené obálce označené  „NEOTVÍRAT – VŘ referent ÚP“  na adresu:

Město Domažlice, odbor kancelář starosty MěÚ, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

__________________________________________________________________________________

Tajemnice Městského úřadu Domažlice

oznamuje na základě § 7  odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění a v souladu se zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném  znění, vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkčního místa 

úředník - sociální pracovník/ice odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

Bližší informace : Bc. Ilona Jelínková, DiS., vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, 

                               tel.: 379 719 281

 Přihlášku s požadovanými doklady zašlou uchazeči nejpozději do  21.11. 2019 v uzavřené obálce označené „NEOTVÍRAT – VŘ referent OSVZ“  na adresu:

Město Domažlice, odbor kancelář starosty MěÚ, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

Celé znění obou výběrových řízení na úřední desce MěÚ Domažlice : www.domazlice.eu v sekci volná místa.


Vytvořeno: 31. 10. 2019
Poslední aktualizace: 31. 10. 2019 10:30
Autor: Josef Babor