Obsah

Městský úřad hledá referenta/ku odboru životního prostředí

Typ: ostatní
Do 8. ledna 2020 mohou zájemci poslat podklady do výběrového řízení.

Tajemnice Městského úřadu Domažlice
oznamuje na základě § 7  odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění, a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkčního místa  
úředník - referent/ka odboru životního prostředí (vodoprávní úřad)

Bližší informace : Bc. Petr März, vedoucí odboru životního prostředí,  tel.379719268

Přihlášku  s požadovanými doklady zašlou uchazeči nejpozději do  8. 1. 2020  v uzavřené obálce označené  „NEOTVÍRAT – VŘ referent OŽP/voda“  na adresu:
Město Domažlice, odbor kancelář starosty MěÚ, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

Celé znění na úřední desce MěÚ Domažlice : www.domazlice.eu v sekci volná místa.
 


Vytvořeno: 12. 11. 2019
Poslední aktualizace: 12. 11. 2019 19:10
Autor: Josef Babor