Obsah

Informace k místním poplatkům

Typ: ostatní
V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu na území České republiky v důsledku vzniku, rozšíření onemocnění COVID-19 a z důvodů zmírnění dopadů této mimořádné situace pro občany, na které se vztahuje poplatková, či ohlašovací povinnost, městský úřad nebude sankcionovat nezaplacení poplatku ze psů, poplatku za komunální odpad, poplatku z pobytu a poplatku za užívání veřejného prostranství po lhůtě splatnosti, nejdéle však do 31.12.2020, které se týkají poplatkové povinnosti na letošní rok.

Splnění ohlašovací povinnosti u všech výše uvedených místních poplatků po termínu uvedeném v příslušné obecně závazné vyhlášce, nejdéle však do 31.12.2020, nebude sankcionováno pokutou za nesplnění ohlašovací povinnosti dle § 247a odst. 1 písm. a) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Žádáme o uhrazení místních poplatků pokud možno bezhotovostně, hotovostní úhradu na pokladnách města ponechte na období po skončení nouzového stavu. Případné dotazy ke komunálnímu odpadu, poplatku z pobytu a poplatku ze psů zodpoví pracovnice finančního odboru na tel. číslech 379719166, 379719165.

 

Odbor finanční a odbor správy majetku MěÚ Domažlice


Vytvořeno: 9. 4. 2020
Poslední aktualizace: 9. 4. 2020 15:33
Autor: Renata Hrušková