Menu
Město Domažlice
Domažlice

Domažlice - MŠ Petrovická

finanční dotace na projekt pod názvem „Domažlice - MŠ Petrovická“

loga

Město Domažlice získalo významnou dotaci na novou mateřskou školku!

Město Domažlice v těchto dnech obdrželo od Ministerstva pro místní rozvoj České republiky coby poskytovatele dotací písemnou informaci o získání finanční dotace na projekt pod názvem Domažlice - MŠ Petrovická.

Hlavním cílem projektu je výstavba nové, moderní, bezbariérové budovy mateřské školy v ul. Petrovická, a to jako jednoho z odloučených pracovišť Základní a mateřské školy Domažlice, Msgre. B. Staška. Nová budova mateřské školy bude mít celkem tři oddělení, tzn. dohromady 75 dětí a navýší současnou kapacitu školky o 48 míst. Součástí nové budovy bude rovněž výsadba zeleně (zahrady školky) a její vybavení herními prvky. Budova bude mít veškeré zázemí – tedy zahradu a nezbytnou parkovací plochu, jídelnu pro výdej dovezeného jídla a svým vhodným umístěním bude dostupná nejen pro obyvatele města Domažlice.

Celkové předpokládané náklady projektu jsou 31,27 milionů Kč, z toho uznatelné náklady projektu jsou ve výši 24,926 milionů Kč a poskytnutá dotace pro město Domažlice z těchto uznatelných nákladů činí 23,680 milionů Kč, což je 95% celkových nákladů projektu. Samotné město bude z vlastních finančních prostředků financovat 5% z výše uznatelných nákladů projektu, konkrétně 1,246 milionu Kč a 6,344 mil. Kč neuznatelných nákladů projektu, dohromady pak celkem 7,59 milionů Kč vlastních prostředků rozpočtu města Domažlice.

Finanční prostředky ve výši 95% uznatelných nákladů projektu poskytla Evropská unie a Česká republika prostřednictvím Integrovaného operačního programu (IROP) řízeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci 15. výzvy Místní akční skupiny Český les – IROP – Rozvíjení kvality infrastruktury pro vzdělávání a zefektivnění její dostupnosti III (vazba na 68. výzvu IROP).

       logo mas

MAS Český les, z. s.

www.masceskyles.cz

obrazek MS

Datum vložení: 27. 11. 2019 7:30
Datum poslední aktualizace: 1. 10. 2020 9:33
Autor: Ing. Pavlína Fišerová

Zpravodajství

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)