Obsah

Bezplatné semináře se budou zabývat školskými tématy

Typ: ostatní
Již od dubna 2018 běží na Domažlicku a Horšovskotýnsku projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II ve SO ORP Domažlice a ve SO ORP Horšovský Týn (MAP II), který si klade za cíl zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že podporuje spolupráci jednotlivých školských zařízení, ale také zřizovatelů škol a dalších organizací.

„V rámci projektu se setkávají ředitelé, pedagogové, starostové, zástupci neziskových organizací, uměleckých škol či organizací volnočasového vzdělávání a diskutují o čtenářské či matematické gramotnosti, sdílejí zkušenosti s inkluzí, ale také si povídají o tom, jak začlenit do výuky regionální témata či rozvíjet polytechnické vzdělávání u dětí.“ popisuje Eliška Heidlerová, hlavní manažerka projektu. 
V rámci projektu vzniká celá řada strategických dokumentů. Z těch nejdůležitějších je možné zmínit Analytickou část MAP II či Strategický rámec MAP II do roku 2023, ale je jich mnohem více. Dokumenty jsou vytvářeny ve spolupráci se školami, ale mají možnost je připomínkovat všichni, kterým problematika vzdělávání není lhostejná. Dokumenty schvaluje Řídící výbor MAP II.
Pravidelně 4x do roka probíhá setkání 6 pracovních skupin, které jsou zaměřeny na financování, čtenářskou a matematickou gramotnost, polytechnické vzdělávání, rovné příležitosti nebo regionální identitu. Nejbližší jednání jsou naplánována na září, následně na listopad. „Členy pracovních skupin na začátku školního roku čeká zpracování různých dokumentů, ale také mnoho diskuzních témat – např. Jak zapojit rodiče do čtenářství dětí, využití sociálních sítí a možnosti elektronické komunikace mezi žáky, učiteli, rodiči apod. Zúčastnit se může kromě pravidelných členů i veřejnost. Vždyť je to možnost, jak ovlivnit vzdělávání našich dětí,“ upřesňuje Heidlerová. 
Pomůcky pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami
26. září je možné dorazit na seminář, kde budou představeny pomůcky pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami vyplývající z jejich zdravotního stavu, odlišného kulturního prostředí nebo jiných životních podmínek. Seminářem účastníky provede Mgr. Lenka Pekárová, ředitelka Mateřské školy v Poběžovicích. 
Nebezpečí sociálních sítí a kyberšikana
9. října proběhne seminář na téma sociálních sítí. „Účastníci se dozvědí, jaká jsou rizika například facebooku, jak a kdy seznámit se sociálními sítěmi děti, jaká si stanovit pravidla a jak rozeznat kyberšikanu.“ upřesňuje Heidlerová. Lektorkou semináře bude MSc. Kateřina Vickers.

Profilování dítěte či žáka za účelem efektivního vzdělávání
24. října se koná seminář představující jednu z metod tvorby individuálního vzdělávacího plánu, tzv. profil na jednu stránku. „Cílem je naučit se, jaké metody lze použít pro sestavení profilu dítěte, jaké zásady při tvorbě dodržovat a jak jej ve škole efektivně využívat ve vzdělávání, ale i v oblastech výchovy.“ přibližuje program lektorka Rela Chábová ze společnosti Rytmus – od klienta k občanovi.

Pokud Vás něco z naší práce zaujalo, sledujte stránku www.map.masceskyles.cz a facebookové stránky MAP ORP Domažlice, ORP Horšovský Týn II., kde najdete všechny zpracované dokumenty volně ke stažení a ty rozpracované k připomínkování. Zároveň zde najdete pozvánky na nejbližší plánované akce. Všechny akce jsou dostupné zdarma, na semináře je potřeba se předem přihlásit na emailu map.masceskyles@email.cz. 

Zdroj: MAS Český les
 


Vytvořeno: 11. 9. 2019
Poslední aktualizace: 12. 9. 2019 07:35
Autor: Josef Babor