Menu
Město Domažlice
Domažlice

Zpravodajství

Zobrazeno 2071-2100 ze 2150

Další ročník soutěže O největší alobalovou kouli

Datum: 7. 11. 2007

Spolu s koncem roku se opět rozbíhá soutěž ve sběru alobalu "O největší alobalovou kouli", a to již XV. ročník. Uzávěrka soutěže bude koncem dubna 2008.

Domažlice na ZDF

Domažlice na ZDF

Datum: 26. 8. 2007

1.9.2007 v 17,05 hodin na německém kanálu ZDF v pořadu Länderspiegel se objeví, pokud nedojde ke změně, také reportáž z Domažlic, včetně roshovoru se starostou Domažlic Miroslavem Machem a starostou Furth im Waldu Johannesem Müllerem.

Program Evropského dne bez aut v Domažlicích

Datum: 24. 8. 2007

Město Domažlice se 22.září 2007 připojí k několika desítkám měst v ČR a stovkám měst v celé Evropě, kde proběhnou akce na podporu myšlenky Evropského dne bez aut. Jaký bude program v Domažlicích?

33. ročník jízdy spolehlivosti historických vozidel

Datum: 20. 8. 2007

V sobotu 18.8.2007 byl na domažlickém náměstí odstartován další ročník tradiční přehlídky dobře udržovaných starých aut a motocyklů

Tisková konference TV Nova k digitalizaci

Tisková konference TV Nova k digitalizaci

Datum: 5. 8. 2007

Ve čtvrtek 2.8.2007 proběhla v salónku hotelu Sokolský dům tisková konference vrcholných zástupců TV Nova k digitalizaci. Blíží se totiž 1. září - den, kdy analogové vysílání v našem regiónu končí.

Vyhlášení výsledků soutěže O největší alobalovou kouli 2007

Vyhlášení výsledků soutěže O největší alobalovou kouli 2007

Datum: 22. 6. 2007

21.6.2006 v 10,00 h byli v obřadní síni domažlické radnice starostou města odměněni nejlepší zběrači hliníkových obalů - účastníci soutěže "O největší alobalovou kouli". Účastníci převzali diplomy a věcné ceny z rukou starosty města Miroslava Macha za účasti zástupců pořádajícího odboru životního prostředí domažlického městského úřadu - Mgr. Jiřího Berana, MVDr. Lucie Císlerové a Ing. Petra Sladkého.

Výsledková listina XIV. ročníku soutěže „O největší alobalovou kouli“

Datum: 18. 6. 2007

XIV. ročník soutěže "O největší alobalovou kouli", který byl uzavřen v polovině května 2007, byl velice úspěšný z pohledu počtu účastníků i z pohledu množství sebraného alobalu.
V kategorii jednotlivců se zúčastnilo 131 osob, kteří dohromady nasbírali 158,5 kg, v kategorii kolektivů nasbíralo 59 kolektivů celkem 328,1 kg.

Problém se zápachem z provozovny domažlických jatek

Datum: 10. 6. 2007

Obyvatelé z obytné zástavby v blízkosti domažlických jatek si zejména v déletrvajících suchých a teplých obdobích stěžují na charakteristický zápach, vycházející z této provozovny.

Ministerský den

Ministerský den

Datum: 24. 5. 2007

V úterý 22. května 2007 navštívil naše město ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil

Projekt Czech POINT v Domažlicích

Datum: 10. 5. 2007

Na radnici v Domažlicích byla dne 10.5.2007 spuštěna první fáze projektu Czech POINT. Domažlice jsou jedním ze třiceti pěti měst, které se účastní této pilotní části projektu. Na kontaktních místech, označených zde zobrazeným logem mohou občané bezplatně získat ověřené výstupy z obchodního a živnostenského rejstříku a výstup z katastru nemovitostí v za cenu 50 Kč za stránku.

Okresní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů

Datum: 2. 5. 2007

V pátek 27.4.2007 v Domažlicích proběhlo okresní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů. Své dovednosti si na dopravním hřišti prověřilo 23 družstev, reprezentujících základní školy okresu Domažlice.

Potenciální investor

Potenciální investor

Datum: 1. 5. 2007

Na 7. zasedání zastupitelstva města dne 25.4.2007 se představil další zájemce o podnikání v Nově zřízené průmyslové zóně

Ocenění obětavosti dárců

Ocenění obětavosti dárců

Datum: 1. 5. 2007

Jako každoročně, i 26. 4.2007 odpoledne zástupci města a Český červený kříž odměňoval dárce krve

Komunitní plánování sociálních služeb na Domažlicku - 4. setkání pracovních skupin

Datum: 4. 4. 2007

Srdečně zveme všechny zájemce na další setkání pracovních skupin KPSS na Domažlicku.

Beseda o digitalizaci

Datum: 7. 3. 2007

Beseda pro širokou veřejnost na aktuální téma digitalizace televizního vysílání se koná 17. března. Hovořit se bude i na téma společné televizní antény.

Muzeum Chodska oznamuje

Datum: 7. 3. 2007

Přinášíme informace, proč je expozice v Chodském hradu z technických důvodů uzavřena. Dále pak nabízíme všem možnost zúčastnit se výtvarné soutěže o nejkrásnější kraslici, kterou pořádá Muzeum Chodska.

Prodejní velikonoční výstava

Datum: 7. 3. 2007

Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu a Městské kulturní středisko v Domažlicích pořádají Prodejní velikonoční výstavu, která se koná při příležitosti 50. výročí ustavení ČZS v sobotu 24. 3. od 9 do 17 hod a v neděli 25. 3. od 9 do 16 hodin v sále MKS. Vystavují zahrádkáři okresů Domažlice a Cham a další organizace i jednotlivci květiny, ovoce, sadbu brambor v několika odrůdách, velikonoční vajíčka, velikonoční ozdoby, perníčky, ukázky zdobení kraslic, pletení košů a velikonoční pomlázky. Většinu vystavených exponátů bude možné zakoupit. Součástí bude i výtvarná soutěž žáků školek a škol v malování obrázků kraslic.

Jednání o obchvatu Domažlic

Datum: 7. 3. 2007

Na Ředitelství silnic a dálnic se vypravil starosta Domažlic Miroslav Mach, aby s jeho vedoucími pracovníky hovořil o zamýšleném obchvatu našeho města.

2. veřejné setkání v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb na Domažlicku

Datum: 21. 2. 2007

Tentokrát na téma: Hodnocení současného stavu sociálních služeb na Domažlicku. V rámci tohoto setkání byla s přítomnými provedena tzv. SWOT analýza

Příspěvek na péči a zákon o pomoci v hmotné nouzi

Datum: 2. 2. 2007

Dne 31. ledna 2007 jsme obdrželi tiskovou zprávu Ministerstva práce a sociálních věcí, týkající se príspěvku na péči a jeho vztahu k zákonu o pomoci v hmotné nouzi. Protože se jedná o nové dávky, kolem kterých vzniká spoustu nejasností a mylných názoru, tuto tiskovou zprávu zveřejňujeme. Řeší hlavně otázku rodin s dítětem se zdravotním postižením.

Mimořádná a rychlá pomoc lidem postiženým živelnou pohromou

Datum: 26. 1. 2007

Dne 23. ledna 2007 vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí následující tiskovou zprávu:
Orkán, který postihl v minulých dnech Českou republiku, si vyžádal oběti na lidských životech a způsobil obrovské materiální škody. Ministerstvo práce a sociálních věcí proto nabízí lidem postiženým touto živelnou pohromou rychlou mimořádnou pomoc. V této souvislosti mohou občané požádat pověřené obecní úřady o dávku ze systému pomoci v hmotné nouzi. Výše mimořádné pomoci se stanoví s přihlédnutím k majetkovým poměrům a příjmové situaci osoby (společně posuzovaných osob) až do patnáctinásobku částky životního minima jednotlivce, tj. 46.890 Kč. Lidé mohou žádat také o pomoc k úhradě nákladů na předměty dlouhodobé potřeby. V tomto případě nemůže výše mimořádné pomoci překročit desetinásobek životního minima jednotlivce, tj. 31.260 Kč.

Informace OSVZ MěÚ Domažlice o mimořádné pomoci při škodě

Datum: 24. 1. 2007

Česká republika byla v uplynulém týdnu zasažena závažnou větrnou pohromou, která negativně postihla řadu osob, a to např. poškozením majetku. Občané, kteří byli takto postiženi, mohou žádat dle §2 odst. 4 zákona č. 111/2006 Sb., o hmotné nouzi o poskytnutí mimořádné okamžité pomoci. Vzhledem k tomu, že tato informace byla uveřejněna v médiích poněkud nepřesně, chceme zdůraznit a upřesnit některá důležitá fakta.

Bezplatná poradna

Datum: 20. 12. 2006

Od 1. ledna 2007 vešel v platnost zákon o sociálních službách, který se dotkne téměř každého zdravotně postiženého občana. Pokud se chcete dozvědět více o nastávajících změnách, nebo pokud máte dotazy i z dalších oblastí života s postižením (odstraňování bariér, příspěvky, pomůcky, zaměstnání...), využijte bezplatnou telefonní linku poradny „Paragrafík“ - 800 100 250 nebo poradnu na www.ligavozic.cz.

Projekt je uskutečněn díky podpoře z programu Transition Facility EU.

Hana Valová, Liga za práva vozíčkářů

Příspěvek na péči - nová dávka pro osoby závislé na pomoci jiné osoby

Datum: 20. 12. 2006

Od 1. 1. 2007 nabývá účinnosti nový zákon o sociálních službách. V souvislosti s tímto dojde k řadě změn ve vyplácení dávek osobám závislým na pomoci jiné osoby. Bližší informace přináší článek JUDr. Evy Rážové, publikovaný v periodiku PRÁVO A RODINA, č. 12/2008 – 8. ročník

3. zasedání zastupitelstva města Domažlice

Datum: 7. 12. 2006

které se bude konat ve středu 13. prosince 2006 od 16:00 hodin
v zasedací místnosti Městského úřadu v Domažlicích (2. patro – č. dveří 406)

Zvýšení efektivnosti ve výuce základní školy

Datum: 24. 11. 2006

Díky projektu „Zvýšení efektivnosti ve výuce základní školy“byla dne 13. 10. 2008 slavnostně otevřena nová učebna výpočetní techniky s interaktivní tabulí v Základní škole Msgre B. Staška v Domažlicích. Celkové náklady na vybavení nové učebny a šesti multimediálních tříd - zeměpisu, přírodopisu, chemie, fyziky a učeben cizích jazyků pro první a druhý stupeň dosáhly 1 604 100 Kč.

2. zasedání zastupitelstva města

Datum: 14. 11. 2006

které se bude konat v pondělí 20. listopadu 2006 od 16:00 hodin v malém sále MKS v Domažlicích

Informace pro osoby, které ke dni 31. 12. 2006 pečují o osobu částečně bezmocnou starší 80 let

Datum: 10. 11. 2006

Česká správa sociálního zabezpečení upozorňuje, že účast osoby na důchodovém pojištění podle § 5 odst. 1 písm. s) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, z titulu péče o osobu částečně bezmocnou starší 80 let přichází v úvahu pouze do 31. 12. 2006.

Občané se již zapojí do plánování sociálních služeb

Datum: 7. 11. 2006

Již brzy bude zahájena činnost pracovních skupin sestavených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb na Domažlicku.

Ustavující zasedání zastupitelstva města Domažlice

Datum: 27. 10. 2006

které se bude konat v pondělí 6. listopadu 2006 od 16:00 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích

Zobrazeno 2071-2100 ze 2150

Zpravodajství

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)