Obsah

Omezit výpis akcí na


Stránka:

Předvánoční vyrábění s Natálkou

Datum konání:
26. 11. 2021 začátek od 16:00
Typ akce:
Zájmy a záliby, koníčky, ...
Místo konání:
Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice - Domažlice

Předvánoční vyrábění s Natálkou

Zobrazit více

41. zasedání Zastupitelstva města Domažlice

Datum konání:
24. 11. 2021 začátek od 16:00
Typ akce:
Politika
Místo konání:
MKS Malý sál - Domažlice

1. Určení ověřovatelů zápisu

2. Schválení programu jednání

3. Volba návrhové komise

4. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ZM a RM

5. Zpráva zástupce RM o činnosti RM

6. Zápisy z jednání výborů

7. Žádost o odkup části pozemku p. č. 4827/27, k. ú. Domažlice (Chodská obchodní společnost s. r. o.)

8. Žádost o povolení vstupu na pozemky na dobu neurčitou - zpřístupnění důlních děl „Na Kole“ a „Škarmaň“

9. Žádost o prodloužení doby trvání práva stavby - OZ Havlovice

10. Prodej pozemku p. č. 2446/61 – lokalita obytné zóny Na Bábě

11. Nevyužití předkupního práva - budova čerpací stanice

12. Aktualizace dotačního Programu regenerace MPR Domažlice pro rok 2022

13. Vyhlášení programů pro poskytování dotací v roce 2022 - oblast kultura a cestovní ruch

14. Vyhlášení programů pro poskytování dotací v roce 2022 - oblast školství, mládeže a sportu

15. Vyhlášení programů pro poskytování dotací v roce 2022 - oblast sociální

16. Obecně závazná vyhláška města Domažlice č. 4/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

17. Různé

18. Závěr

Zobrazit méně

Stránka: