Obsah

Omezit výpis akcí na


Stránka:

ROCKOVÝ MOST (ROCK BRÜCKE)

Datum konání:
22. 10. 2021 začátek od 18:00
Typ akce:
Komerce
Místo konání:
MKS Velký sál - Domažlice

Česko-německý open air festival

Zobrazit více

40. zasedání Zastupitelstva města Domažlice

Datum konání:
20. 10. 2021 začátek od 16:00
Typ akce:
Politika - zastupitelstvo
Místo konání:
MKS Malý sál - Domažlice

pravidelné jednání zastupitelů

Zobrazit více

Počítačové školení pro začátečníky i mírně pokročilé

Datum konání:
12. 10. 2021 začátek od 08:00
Typ akce:
Vzdělávání - Školení
Místo konání:
Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice - Domažlice

Počítačové školení pro začátečníky i mírně pokročilé

Zobrazit více

SVATOVÁCLAVSKÁ JÍZDA

Datum konání:
25. 9. 2021 začátek od 12:00
Typ akce:
Kultura, zábava
Místo konání:
Náměstí - Domažlice

20. ročník

Zobrazit více

39. zasedání Zastupitelstva města Domažlice

Datum konání:
22. 9. 2021 začátek od 16:00
Typ akce:
Politika - zastupitelstvo
Místo konání:
MKS Malý sál - Domažlice

jednání zastupitelů

Zobrazit více

38. zasedání Zastupitelstva města Domažlice

Datum konání:
25. 8. 2021 začátek od 16:00
Typ akce:
Politika - zasedání
Místo konání:
MKS Malý sál - Domažlice

Program :

Určení ověřovatelů zápisu

Schválení programu jednání

Volba návrhové komise

Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ZM a RM

Zpráva zástupce RM o činnosti RM

Zápisy z jednání výborů

Žádost o odkup pozemku – stavba na části pozemku p. č. 125/1, k. ú. Babylon

Žádost o zrušení předkupního práva - Komenského 7, Domažlice

Žádost o prodej pozemků p. č. 5061/5, 5061/6, 4139/6, 4139/7 a 4139/8, vše v k. ú. Domažlice

Zpřístupnění důlních děl „Na Kole“ a „Škarmaň“

Nabídka převodu pozemků p. č. 710/3, 710/4 a 434/16 v k. ú. Havlovice u Domažlic – ÚZSVM

Prodej pozemku p. č. st. 671 v k. ú. Domažlice - proluka v Husově ul.

Žádost o bezúplatný převod - Cihlářská ulice

Prodej volné bytové jednotky – Pelnářova 392/12

Žádost o směnu pozemku v k. ú. Havlovice u Domažlic a k. ú. Pasečnice

Žádost o odkup pozemku p. č. 837, k. ú. Domažlice

Žádost o odkup části pozemku p. č. st. 3254/3, k. ú. Domažlice

Zástavní smlouva – lokalita OZ Na Bábě

Žádost o prodloužení doby trvání práva stavby – lokalita OZ Na Bábě

Prodej pozemku p. č. 2483/17 v k. ú. Domažlice – lokalita OZ Na Bábě

Prodej pozemku p. č. 2483/15 v k. ú. Domažlice – lokalita OZ Na Bábě 

Plnění rozpočtu města Domažlice k 30.06.2021

ČSOB a. s. - Dodatek č. 3 ke smlouvě o úvěru

OZV č. 2/2021 o místním poplatku z pobytu

Závěrečný účet za rok 2020 DSO Svazek Domažlicko, DSO Odpadové hospodářství Lazce, DSO Povodí Berounky, DSO Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka

RO – dotace MPSV náklady COVID

RO – příspěvek MF

RO – dotace Šablony pro školy III

Různé

Závěr

Jednání bude přenášeno on-line na web města. Přenos najdete v záložce Samospráva - Zastupitelstvo města

Zobrazit méně

křest knihy Václava Fialy Domažlice umělecké

Datum konání:
8. 7. 2021 začátek od 18:00
Typ akce:
Kultura, zábava
Místo konání:
Muzeum Chodska v Domažlicích - ulice Chodská

Ve čtvrtek 8. července od 18.00 hodin v atriu Chodského hradu proběhne křest knihy Václava Fialy Domažlice umělecké.

37. zasedání Zastupitelstva města Domažlice

Datum konání:
7. 7. 2021 začátek od 16:00
Typ akce:
Politika - zastupitelstvo
Místo konání:
MKS Malý sál - Domažlice

mimořádné jednání zastupitelů

Zobrazit více

36. zasedání Zastupitelstva města Domažlice

Datum konání:
23. 6. 2021 začátek od 16:00
Typ akce:
Politika - zasedání
Místo konání:
MKS Malý sál - Domažlice

pravidelné zasedání zastupitelstva

Zobrazit více

35. zasedání Zastupitelstva města Domažlice

Datum konání:
26. 5. 2021 začátek od 16:00
Typ akce:
Politika - zastupitelstvo
Místo konání:
MKS Velký sál - Domažlice

jednání zastupitelů

Zobrazit více

Stránka: