Obsah

Omezit výpis akcí na


Stránka:

34. zasedání Zastupitelstva města Domažlice

Datum konání:
28. 4. 2021 začátek od 16:00
Typ akce:
Politika - zastupitelstvo
Místo konání:
MKS Velký sál - Domažlice

Program :

Určení ověřovatelů zápisu

Schválení programu jednání

Volba návrhové komise

Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ZM a RM

Zpráva zástupce RM o činnosti RM

Zápisy z jednání výborů

Revize názvů autobusových zastávek v Domažlicích

Záměr prodeje pozemků v lokalitě Kozinovo pole – výstavba bytových domů

Žádost o odkup části pozemku p. č. st. 3254/3, k. ú. Domažlice

Prodej pozemku p. č. 628/1, 628/5 v k. ú. Havlovice u Domažlic

Prodej volné bytové jednotky – Kunešova 506/3

Žádost o prodloužení doby trvání práva stavby, lokalita OZ Na Bábě

Zástavní smlouva, lokalita OZ Na Bábě

Nabídka prodeje lesních pozemků, k. ú. Postřekov

RO - Veřejná zakázka s názvem „Bezbariérové úpravy ZŠ Komenského 17 Domažlice a vybudování odborných učeben Nábytek“

RO - Veřejná zakázka s názvem „Čerchov, Malinová hora, Bystřice odstranění objektů bývalé vojenské posádky v k. ú. Pec a Dolní Folmava“

RO - ZŠ Komenského 17, dotace

Programy pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice 2021

- oblast kultura a ostatní zájmová činnost

Programy pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice 2021

- oblast sociální

Individuální dotace zahrnuté do rozpočtu na rok 2021

Zpráva o plnění Realizačního plánu na rok 2020

Realizační plán na rok 2021

Různé

Zobrazit méně

33.zasedání Zastupitelstva města Domažlice

Datum konání:
7. 4. 2021 začátek od 16:00
Typ akce:
Politika - zastupitelstvo
Místo konání:
MKS Velký sál - Domažlice

Pravidelné jednání zastupitelstva

Zobrazit více

32. zasedání Zastupitelstva města Domažlice

Datum konání:
24. 3. 2021 začátek od 16:00
Typ akce:
Politika - zasedání
Místo konání:
MKS Velký sál - Domažlice

pravidelné jednání zastupitelů

Zobrazit více

31. zasedání Zastupitelstva města Domažlice

Datum konání:
10. 3. 2021 začátek od 16:00
Typ akce:
Politika - zastupitelstvo
Místo konání:
MKS Velký sál - Domažlice

Pravidelné jednání domažlických zastupitelů

Zobrazit více

30. zasedání Zastupitelstva města Domažlice

Datum konání:
24. 2. 2021 začátek od 16:00
Typ akce:
Politika - zastupitelstvo
Místo konání:
MKS Velký sál - Domažlice

Pravidelné jednání domažlických zastupitelů.

Zobrazit více

29. zasedání Zastupitelstva města Domažlice

Datum konání:
27. 1. 2021 začátek od 16:00
Typ akce:
Politika - zastupitelstvo
Místo konání:
MKS Velký sál - Domažlice

Pravidelné jednání domažlických zastupitelů.

Zobrazit více

CHODSKÁ SVATBA

Datum konání:
12. 11. 2018
Typ akce:
Kultura, zábava - pro děti
Místo konání:
Muzeum Chodska v Domažlicích - ulice Chodská

hra, interaktivní prohlídka pro skupiny, rodiny s dětmi

Zobrazit více

Stránka: