Obsah

Omezit výpis akcí na


Stránka:

34. zasedání Zastupitelstva města Domažlice

Datum konání:
28. 4. 2021 začátek od 16:00
Typ akce:
Politika - zastupitelstvo
Místo konání:
MKS Velký sál - Domažlice

pravidelné jednání zastupitelů

Zobrazit více

33.zasedání Zastupitelstva města Domažlice

Datum konání:
7. 4. 2021 začátek od 16:00
Typ akce:
Politika - zastupitelstvo
Místo konání:
MKS Velký sál - Domažlice

Program :
Určení ověřovatelů zápisu
Schválení programu jednání
Volba návrhové komise
Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ZM a RM
Zpráva zástupce RM o činnosti RM 
Zápisy z jednání výborů
Dohoda o postoupení smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní – OZ Vrbova
Žádost o odkoupení pozemku p. č. 5141/29 v k. ú. Domažlice
Užívání pozemku p. č. 84/1 v k. ú. Babylon
Žádost o prodloužení doby trvání práva stavby, lokalita OZ Na Bábě
Žádost o odkup části pozemku p. č. 881/4, k. ú. Domažlice 
Záměr prodeje pozemků v lokalitě Kozinovo pole – výstavba bytových domů 
Žádost o odkup pozemku – stavba na části pozemku p. č. 125/1, k. ú. Babylon 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí směnné – Lidl, změna zastavovací 
studie
Žádost o odkup části pozemku p. č. st. 3254/3, k. ú. Domažlice
Sleva z nájemného
Prodej pozemku p. č. 628/1, 628/5 v k. ú. Havlovice u Domažlic
RO - VZMR „Domažlice, Kozinova 235, 236 – Oprava vady anglických dvorků“
Žádost o odkoupení částí pozemků p. č. 2214 a p.č. 2380, k. ú. Domažlice
Žádost o darování pozemku 

Různé 

Zobrazit méně

32. zasedání Zastupitelstva města Domažlice

Datum konání:
24. 3. 2021 začátek od 16:00
Typ akce:
Politika - zasedání
Místo konání:
MKS Velký sál - Domažlice

pravidelné jednání zastupitelů

Zobrazit více

31. zasedání Zastupitelstva města Domažlice

Datum konání:
10. 3. 2021 začátek od 16:00
Typ akce:
Politika - zastupitelstvo
Místo konání:
MKS Velký sál - Domažlice

Pravidelné jednání domažlických zastupitelů

Zobrazit více

30. zasedání Zastupitelstva města Domažlice

Datum konání:
24. 2. 2021 začátek od 16:00
Typ akce:
Politika - zastupitelstvo
Místo konání:
MKS Velký sál - Domažlice

Pravidelné jednání domažlických zastupitelů.

Zobrazit více

29. zasedání Zastupitelstva města Domažlice

Datum konání:
27. 1. 2021 začátek od 16:00
Typ akce:
Politika - zastupitelstvo
Místo konání:
MKS Velký sál - Domažlice

Pravidelné jednání domažlických zastupitelů.

Zobrazit více

CHODSKÁ SVATBA

Datum konání:
12. 11. 2018
Typ akce:
Kultura, zábava - pro děti
Místo konání:
Muzeum Chodska v Domažlicích - ulice Chodská

hra, interaktivní prohlídka pro skupiny, rodiny s dětmi

Zobrazit více

Stránka: