Obsah

Omezit výpis akcí na


Stránka:

29. zasedání Zastupitelstva města Domažlice

Datum konání:
27. 1. 2021 začátek od 16:00
Typ akce:
Politika - zastupitelstvo
Místo konání:
MKS Velký sál - Domažlice

Program:

1. Určení ověřovatelů zápisu

2. Schválení programu jednání

3. Volba návrhové komise

4. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ZM a RM

5. Zpráva zástupce RM o činnosti RM

6. Zápisy z jednání výborů

7. Rozšíření digitálního povodňového plánu a varovného informačního systému pro město Domažlice

8. OZ lokalita Na Bábě – nabídka prodeje pozemku p. č. 4948/30

9. Žádost o odkoupení pozemku

10. Slevy, snížení, prominutí nájemného

11. OZ Havlovice – prodej pozemku p. č. 260/52

12. Prodej hájenky č. p. 8, Babylon – Domažlické městské lesy spol. s r. o.

13. Dohoda o likvidaci majetku ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit AOPK ČR - Čerchov

14. Rekonstrukce fotbalového hřiště s umělým povrchem

15. Dodatek č. 6 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace DTS Domažlice

16. Individuální dotace – Diecézní charita Plzeň

17. Dodatek č. 1 k Zásadám pro poskytování náhrad cestovních výdajů členům zastupitelstva

18. Různé

19. Závěr

Zobrazit méně

CHODSKÁ SVATBA

Datum konání:
12. 11. 2018
Typ akce:
Kultura, zábava - pro děti
Místo konání:
Muzeum Chodska v Domažlicích - ulice Chodská

hra, interaktivní prohlídka pro skupiny, rodiny s dětmi

Zobrazit více

Stránka: