Menu
Město Domažlice
Domažlice

Registrované partnerství

3. Základní informace:

Prohlášení o partnerství lze učinit pouze před následujícími registrujícími matričními úřady (členěno podle krajů) a to podle toho, v jakém kraji má alespoň jeden z partnerů trvalý pobyt:

Hlavní město Praha - Úřad městské části Praha 1
Středočeský kraj - Magistrát města Kladno
Jihočeský kraj - Magistát města České Budějovice
Plzeňský kraj - Úřad městského obvodu Plzeň 3
Karlovarský kraj - Magistrát města Karlovy Vary
Ústecký kraj - Úřad městského obvodu Ústí nad Labem
Liberecký kraj - Magistrát města Liberec
Královehradecký kraj - Magistrát města Hradec Králové
Pardubický kraj - Magistrát města Pardubice
Vysočina - Magistrát města Jihlava
Jihomoravský kraj - Úřad městské části Brno-střed
Olomoucký kraj - Magistrát města Olomouc
Moravskoslezský kraj - Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
Zlínský kraj - Magistrát města Zlín

Pokud nemá ani jeden z partnerů trvalý pobyt na území České republiky, přijímá prohlášení Úřad městské části Brno-střed.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Dvě plnoleté osoby stejného pohlaví.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Alespoň jeden z partnerů musí být občanem České republiky.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Požádat na kterékoliv matrice o vydání osvědčení o tom, že jste občanem ČR. Matrika postoupí žádost příslušnému krajskému úřadu podle místa Vašeho trvalého pobytu. Krajský úřad Vám poté osvědčení zašle písemně.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Prohlášení o registrovaném partnerství lze učinit pouze před shora uvedenými úřady.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

1. osvědčení o státním občanství ČR
2. občanský průkaz nebo
3. cestovní pas + potvrzení o stavu a trvalém pobytu (vydává evidence obyvatel v místě Vašeho trvalého bydliště)
4. rodný list
5. rozvedený partner předloží pravomocný rozsudek o rozvodu
6. vdovec/vdova předloží úmrtní list
7. v případě zrušeného partnerství - pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství
8. v případě úmrtí partnera, žil - li v partnerství - úmrtní list

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře jsou k dispozici pouze na shora uvedených úřadech.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

- zákon o registrovaném partnerství č. 115/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška, kterou se provádí zákon o registrovaném partnerství č. 300/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů

5. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

25.03.2022

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)