Menu
Město Domažlice
Domažlice

Pořizování fotografií profesionálním fotografem

Pořizování fotografií profesionálním fotografem

3. Základní informace:

Pořizování fotografií pro účely vydání elektronických občanských průkazů

V souladu se zákonem č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů. Lze pro účely vyřízení žádosti občanů o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji s kontaktním elektronickým čipem nebo bez tohoto čipu, použít digitální fotografii pořízenou profesionálním fotografem, která byla bezplatně po jejím pořízení zaslána příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého občan požádá o vydání občanského průkazu.

V zájmu sjednocení praxe byl dohodnut jednotný postup pro odeslání údajů o fotografovaném občanovi a pořízena fotografie občana spočívající ve vyplnění „Formuláře pro zasílání fotografií pro OP“, který je dostupný na webových stránkách Ministerstva vnitra. Odeslání tohoto formuláře provádí profesionální fotograf prostřednictvím speciální datové schránky Ministerstva vnitra přímo z formuláře po intuitivním vyplnění všech položek, včetně správně provedeného výběru nabídky názvu úřadu, u kterého občan požádá o vydání občanského průkazu. Pokud je vyplněný formulář doručen jinému úřadu nebo Ministerstvu vnitra a nikoliv úřadu, který žádost o vydání občanského průkazu vyřizuje, nelze jej zpracovat a fotografie nebude úřadu doručena. Ve snaze předejít chybnému odeslání vyplněného formuláře byl na internetových stránkách Ministerstva vnitra mvcr.cz (Úvodní strana – Služby pro veřejnost – Formuláře – Občanské průkazy) zveřejněn i „Návod na vyplnění formuláře“, který obsahuje 5 kroků, které je nutno při vyplňování formuláře bezpodmínečně dodržovat.

S ohledem na skutečnost, že v poslední době se zvýšil počet chybně odeslaných vyplněných formulářů pro odeslání údajů a fotografií občanů pro žádosti o občanské průkazy datovou schránkou (údaje k občanům a fotografie byly doručeny na nepříslušné úřady, čímž je porušena zásada ochrany osobních údajů), obracím se na Vás s výzvou, aby byla na základě získaných poznatků o chybném odeslání formuláře zabezpečena informovanost profesionálních fotografů prostřednictvím Vašeho úřadu.

 

5. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

17.01.2017

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)