Menu
Město Domažlice
Domažlice

Komunitní plánování

Komunitní plánování

Projekt „Rozvoj komunitního plánování sociálních služeb na Domažlicku“, reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006565, je podpořen finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Komunitní plánování sociálních služeb je moderním nástrojem současné sociální politiky. Jedná se o proces, v rámci kterého jsou mapovány potřeby občanů a problémy v sociální oblasti v daném území a naplánován rozvoj sociálních služeb tak, aby odpovídal zjištěným potřebám a místním specifikům.

Do komunitního plánování se zapojují všichni, kteří v sociální oblasti působí či se o tuto oblast zajímají, zejm. zadavatelé (představitelé obcí a měst), poskytovatelé (zástupci organizací, které poskytují sociální služby občanům) a uživatelé služeb (osoby využívající sociální služby) a další zájemci z řad veřejnosti či zástupci dalších organizací a institucí.

Na území Domažlicka (území obce s rozšířenou působností Domažlice vyjma Kdyňska) probíhá proces komunitního plánování sociálních služeb již od roku 2007. Cílem procesu je zefektivnit poskytování sociálních služeb na Domažlicku tak, aby odpovídaly skutečným potřebám občanů. Komunitní plán na Domažlicku je zpracováván jako „živý“ dokument procházející pravidelnou aktualizací v podobě každoročních realizačních plánů. Ty umožňují zpracovávat aktuální změny a reagovat na nové potřeby v sociální oblasti. Realizační plán obsahuje opatření a aktivity určené k realizaci v daném roce.

V rámci 1. etapy byl zpracován a schválen Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Domažlicku pro období 2008-2011 (viz archiv). V roce 2017 skončila platnost druhého plánu rozvoje služeb (pro období 2012-2017, viz archiv) a zároveň byl pro tento a následující rok zpracován realizační plán obsahující aktivity v sociální oblasti určené k realizaci v daných dvou letech (viz odkaz Realizační plán pro roky 2017, 2018). V neposlední řadě v lednu 2018 odstartovala již 3. etapa komunitního plánování na Domažlicku, jejímž výstupem bude kromě jiného aktualizovaný plán rozvoje služeb na období 2020–2024 a aktualizovaný katalog poskytovatelů sociálních služeb v elektronické i tištěné verzi.

Organizační struktura

Členové řídícího výboru

Mgr. Anna Líkařová - Úřad práce Domažlice
Mgr. Lucie Černá - Network East-West
PhDr. Ivana Fröhlichová - Diecézní charita Plzeň
Jaroslava Hlaváčková - MCT CZ, Středisko rané péče
Bc. Michaela Paidarová - Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje
Bc. Hana Hrušková - MCSRS Domažlice
Miroslava Lukášková - Domácí péče Domažlice
Mgr. Tereza Králová - Člověk v tísni, o.p.s.
Jana Řezníčková - uživatelka služeb
Martin Kopecký - starosta obce Poběžovice
Bc. Stanislav Antoš - místostarosta města Domažlice
Ing. Milana Vlčková - tajemnice MěÚ Domažlice
Bc. Ilona Jelínková, DiS. - vedoucí OSVZ MěÚ Domažlice
Iveta Burdová, DiS. - Obecní úřad Bělá nad Radbuzou
Vendula Zajacová - Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí, klub Pavučinka
 

Pracovní skupiny

1. Senioři a osoby se zdravotním postižením
2. Osoby ohrožené sociálním vyloučením a rodiny s dětmi
 

Kontakty

Ing. Tereza Eberlová, CpKP ZČ, metodik projektu
tel.: 775 764 420
e-mail.: tereza.eberlova@cpkp.cz
 
Mgr. Ondřej Raffel, CpKP ZČ, koordinátor projektu
tel.: 775 764 418
e-mail.: ondrej.raffel@cpkp.cz
 
Bc. Jana Adamovská, DiS., Městský úřad Domažlice, kontaktní osoba projektu
tel.: 379 719 283
e-mail.: jana.adamovska@mesto-domazlice.cz

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)