Menu
Město Domažlice
Domažlice

Průběh pandemie v Domažlicích

V současné době prožíváme velmi těžké období, které zapříčinil virus COVID-19, který se koncem loňského roku objevil v Číně. Kvůli propojenosti světa se záhy rozšířil až k nám. Situace je to nebývalá, která zaskočila naprosto všechny na všech úrovních řízení lidské společnosti. V následujícím příspěvku se pokusíme shrnout sled událostí, který kvůli množství informací valících se na nás ze všech sdělovacích prostředků člověk přestává vnímat. Na samý úvod je třeba také poznamenat, že od spuštění krizového řízení se veškeré události neomezují jen na samotné město Domažlice, ale to do jisté míry zajišťuje koordinaci činností a částečně i dodávek materiálu v rámci celého ORP, což je zhruba polovina domažlického okresu.

1. 3. byly potvrzeny první tři případy v České republice. Následovaly úvodní informace ústředních orgánů doporučující dodržovat hygienické zásady každému občanu.

7. 3. s ohledem na epidemiologickou situaci vydala lékařka zákaz návštěv pro obě pobytové služby - domov se zvláštním režimem i domov pro seniory.

9. 3. Již dva dny dodržovaný zákaz návštěv v zařízeních pro seniory vydala i vláda.

10. 3. nadešel první reálný dopad, kdy byla zrušena výuka ve školách a doporučeno zvážit další provoz mateřských škol. Nařízení doporučovala omezení počtu osob sdílejících dané prostory, např. v kině. Toto řešení, ale nebylo u nás realizováno, protože následně byly podobné produkce omezeny úplně. Konkrétně byla v Domažlicích zrušena všechna divadelní představení a koncerty.

11. 3. byla veřejnost o výše zmíněných událostech informována a následně i o rušení autobusových a vlakových spojích a o zrušení výuky ve školách do odvolání.

13. března ukončila školní jídelna servírování obědů pro cizí strávníky, byly pouze vydávány, a zřizovatel, tedy město, po konzultacích s vedením mateřských škol a s krajským úřadem rozhodl o uzavření mateřských škol i dětské skupiny Sluníčko.

Do situace promlouvá i krizový štáb, který například zajistil ubytování a stravu pro 30 vojáků, kteří spolu s policií dohlížejí na pořádek na hranicích. S tím souvisí i spolupráce s technickými službami, které dovezly na hranice zábrany jinak používaná ve městě například na zajištění prostor kulturních akcí.

16. března byla omezena provozní doba městského úřadu, veřejnost byla vyzvána k podávání pokud možno elektronicky či poštou a byly například zakázány svatební obřady. Krizový štáb tyto záležitosti projednal a snažil se získávat ochranné prostředky, například pro pracovníky sociálních služeb, kteří se s ohledem na zranitelnou komunitu seniorů dostali do „první linie“.

17. března zasedala rada města, byla informována o připravované otevření jedné třídy mateřské školy pro děti od 3 do 10 let pracovníků ve zdravotnictví. Pro provoz byla zajištěna v tu dobu extrémně nedostatková desinfekce. Zároveň byla zavřena výdejna školní kuchyně. Zajištění péče o osamělé seniory (zřízení speciální linky tel. 702 269 832 - obsluhováno pracovnicemi OSVZ, dobrovolnická výpomoc, spolupráce s terénní sociální službou, informování veřejnosti, upozornění starostů obcí).

18.3. Probíhalo jednání s vedením Domažlické nemocnice na vybavení a organizační zajištění chodu odběrného místa, konkrétně šlo o spolupráci s městskou policií, která organizuje vjezd oprávněných pacientů ve vozidlech. Od tohoto dne také začal platit zákaz vycházení bez zakrytí
obličeje, což bylo téma diskutující v orgánech města, které sjednotila vláda svým usnesením. Třída v mateřské škole zahájila provoz, postupně k dětem zdravotníků přibyly děti rodičů pracujícím v integrovaném záchranném systému, sociálních službách a vybraných úřadech mající agendu sociálního charakteru.

Zhoršující se situace vedla starostu města, aby 19. 3. rozhodnutí o odložení zasedání zastupitelstva města. Byl připraven systém výdeje roušek obcím a občanům, které byly vydávány na požádání sociálním odborem města.

21.3. distribuce prvních respirátorů zajištěných Plzeňským krajem v rámci ORP, pro Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb bylo přiděleno 19 ks

20.3. přestaly jezdit expresní vlaky. Jako duchovní podpora bylo zavedeno zvonění zvonů v deset hodin dopoledne. Vtento den začalo fungovat odběrné místo v Domažlické nemocnici. Veřejnost byla informovánao odložených platbách místních poplatků, což mělo za cíl snížit počet osob pohybujících se po městském úřadu. Na odpoledním jednání krizový štáb byli členové informováni o službě Hlášení rozhlasu.cz (zasílání SMS zpráv zaregistrovaným občanům), což bylo rozšíření informačního kanálu, který za dva dny tak přibyl k webovým stránkám města, facebooku, zpravodaji či úředním deskám. Pracovníci krizového řízení objednali 3295 litrů desinfekce AntiCovid v ČEPRO. Zároveň byla projednána distribuce letáku pro cílovou skupinu 65+ za pomoci pošty při vyplácení důchodů.

22.3. po zkušenostech, kdy veřejnost začala paradoxně ve zvýšené míře navštěvovat odbor dopravy, byla vyzvána, aby nechodila na úřad s čerstvě propadlými doklady.

23. 3. Je uvedena do provozu nová informační platforma Hlášení rozhlasu.cz, k lince pomoc seniorů přibyla i telefonní linka psychologická pomoc.

24. 3. opět je omezen provoz Městského úřadu, interiéry jsou vybaveny informačními panely. Byl vytvořen pandemický plán pro městská pobytová zařízení seniorů. Vyčleněno bylo území v objektech pro izolování - pokud by se tak stalo - potencionálně nakažených a nakažených (v domově pro seniory 8 lůžek, DZR 6 lůžek).

25. 3. Rozdělení 100 l desinfekce a 2000 rukavic, kterou doručil HZS od PK (městská policie, technické služby, správa nemovitostí, privátní sociální péče, školka, obce Kdyně, Hostouň, Koloveč a Poběžovice).

26. 3. Chirurgické oddělení Domažlické nemocnice se dostalo do karantény, odběrné místo i další oddělení pokračují.

27. 3. Rozdělování 510 l desinfekce mezi obce z ORP Domažlice.

30. 3. Informace o rušení autobusových spojů. Následuje informace o bezkontaktním režimu sběrného dvora. Potěšitelné je, že provoz chirurgického oddělení domažlické nemocnice byl obnoven.

31. 3. rada města začala jednat formou videokonference – např. byly zrušeny všechny společenské akce plánované na duben a květen, odložení plateb nájemného u živnostníků, kteří museli přerušit činnost, zrušeny středeční trhy do odvolání, padlo rozhodnutí, že u Slavností svobody budou zachovány jen pietní akty s minimem účastníků.

1. 4. stejně jako rada města začal formou videokonference jednat i krizový štáb. Velkým tématem se stal úkol od hejtmana najít ubytování pro osoby bez domova, kteří by byli pozitivně testováni na COVID-19. Za vhodné místo byl vybrán čerstvě uprázdněný domov pro seniory v Břetislavově 209.

2. 4. byla vydán další tisková zpráva, tentokráte vyvracející zvěsti, že celé Domažlice půjdou do karantény. Následovalo prodloužení již dříve vydaného rozhodnutí, že je zrušen poplatek za parkování vybíraný formou parkovacích automatů.

Zajišťování požadavku armády na ubytování a stravu pro příslušníky armády v souvislosti s možným povoláním pro personální výpomoc v domech pro seniory. Byla přijata zásilky 1000 ks respirátorů od Plzeňského kraje. Pracovníci příslušného odboru zahájili jejich přerozdělení na organizace města, a hasičské jednotky JPO II a JPO III a na obce v ORP Domažlice.

3. 4. zahájila jednotka SDH Domažlice venkovní desinfekce na nejvíce frekventovaných místech ve městě. Konkrétně ovládací tlačítka, semaforů, zábradlí, lavičky, okolí domovů pro seniory, kontejnery na tříděný odpad a další místa. Tato akce mohla být spuštěna díky získání desinfekce nad rámec té, která je potřeba pro desinfekci rukou v úřadech a dalších organizacích města.

6. 4. pracovníky technických služeb bylo zahájeno vyklizení prostor v objektu Břetislavova 209, kde má vzniknout centrum pro lidi bez domova. Lůžka, spacáky atd. poskytne hasičský záchranný sbor, s personálním zajištěním pomůže organizace Člověk v tísni.

8. 4. vystoupil starosta v hlavní zpravodajské relaci TV NOVA, kde konstatoval, že starostové měst a obcí mají málo informací zejména ze strany orgánů veřejného zdraví. Výsledkem byl příslib zapojení zástupce hygienické stanice do krizového štábu a pravidelné videokonference s
hejtmanem Plzeňského kraje.

9. 4. mohlo být díky zvýšeného množství látkových roušek a zejména desinfekce zprovozněno výdejní místo v informačním centru, které bylo pak znovu uvedeno do provozu po velikonočních svátcích.

14. 4. byla dodána zvláštní dávka desinfekce do Městského centra sociálně rehabilitačních služeb, kde se daří držet beznákazový stav.

Výše jsou zmíněny jen některé události a pochopitelně mnohé průběžně se objevující chybí, například šití roušek v organizacích i domácnostech, dary živnostníků a organizací, nasazení pracovníků v obchodech, lékárnách, drogeriích. Udržení chodu města ve všech směrech – likvidace odpadů, dodávky tepla, vody servisní služby. Nezměrné nasazení zdravotníků, policistů, hasičů atd.

Autor: Stanislav Antoš

Datum vložení: 19. 4. 2020 6:49
Datum poslední aktualizace: 8. 9. 2023 11:04
Autor: Josef Babor

Úřad

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)